Požari širom Tuzlanskog kantona: Nisko rastinje, dimnjaci, šume…

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata, vatrogasne jedinice osim nekoliko tehničkih intervencija su imale intervencija na gašenju požara i to:

Grad Tuzla

Vatrogasna jedinica Tuzla imala je četri intervencije:

-požar na dimnjaku naselje Kiseljak.Požar ugašen.

– i tri tehničke intervencije

Grad Živinice

Vatrogasna jedinica Živinice imala je tri intervencije:

-požar na dimnjaku u mjestu G.Dubrave

-požar nisko rastinje u naselju Šerići

-požar nisko rastinje i šuma u mjestu Dubrave. Požari ugašeni.

Grad Srebrenik

Vatrogasna jedinica Srebrenik imala je dvije intervencije:

-požar nisko rastinje u Ul.Genocida Srebrenice.

-požar na strambenom objektu (kuća) u naselju Rapatnica.Požari ugašeni.

Općina Lukavac

Vatrogasna jedinica Lukavac imala je četri intervencije:

-požar šumski naselje Krtova

-požar šumski naselje Huskići

-požar šumski naselje Dobošnica

-požar nisko rastinje naselje Bistrac.Požari ugašeni.

Općina Kalesija

Vatrogasna jedinica Kalesija imala je tri intervencije:

-požar nisko rastinje naselje Vukovije

-požar nisko rastinje naselje Zolje

-požar nisko rastinje i dio šume naselje Dubnica.Požari ugašeni.

Općina Gračanica

Vatrogasna jedinica Gračanica imala je jednu intervenciju šumski požar u naselju Drafnići opožareno oko dva uzldunuma. Požar ugašen.