Poziv javnim ustanovama iz TK za učešće u procesu izrade Programa javnih investicija 2020-2022

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija, a na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija, Ministarstvo privrede je u pisanoj formi uputilo svim ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave dopis kojim je pokrenuta procedura izrade Programa javnih investicija FBiH i TK za period 2020-2022. godina.

Za učešće u ovom procesu mogu se uključiti sve institucije i zainteresirana javna preduzeća i javne ustanove sa područja Tuzlanskog kantona, putem jedinica lokalne samouprave ili resornog kantonalnog ministarstva dostavljanjem popunjenog IP obrasca-informacije o projektu/programu koji je uz detaljnija uputstva dostupan na linku federalnog ministarstva finansija kojeg možete pogledati ovdje.