-„Ovim Odlukama smo kao Općinsko vijeće oslobodili 81 subjekt sa području opštine Banovići od plaćanja u domenu komunalnih naknada, komunalnih taksi, zakupa za dodjelu određenih prostora o privremenom  korištenju javnih površina i visini naknade koja se redovno plaćala za te svrhe“, – kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Banovići Nermin Delagić. On je istakao da je Općinsko vijeće prethodno po Odluci o komunalnim naknadama oslobodilo od plaćanja lica čija su mjesečna primanja ispod prosjeka u Federaciji BiH, koji je u momentu donošenja Odluke iznosio 835 KM.

Prihvaćena Inicijativa vezana za mogućnosti oslobađanja od komunalnih naknada

Nakon duže rasprave po ovim pitanjima, općinski načelnik Midhat Husić je istakao da prihvata Inicijativu Kluba PDA da za narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, te da će čim budu stvoreni zakonski preduslovi, sve građane osloboditi od plaćanja komunalne naknade.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, koji je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona nije stupio na snagu do ove sjednice, te nije mogao biti ni razmatran.