Pravni fakultet UNTZ: Potrebno održati kontinuitet obilježavanja državnih praznika

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Svečanom tribinom pod nazivom ” Značaj odluka ZAVNOBIH-a za državnost BiH” profesori sa Pravnog fakulteta UNTZ zajedno sa studentima obilježili su 25. novembar, Dan državnosti BiH. Sa trbine je poručeno da je važnost 1943. godine i prvog zasijedanja ZAVNOBiH-a sve izraženija. Prije 76 godina obnovljena je državnost BiH donošenjem značajnih dokumenata, usvajanjem rezolucije na prvom zasijedanju ZAVNOBiH-a koja mada u nazivu ne sadrži riječ ustav, ima sva njegova obilježja.

” Podsjećanjem građana na ove činjenice da BiH pored toga što ima hiljadugodišnji državni kontinuitet koji se bio zaledio, hibernirao od 1463. do 1943. godine obnovio je se na ZAVNOBIH-u ali uz sticanje nazavisnosti 1. marta 1992. i prijema u ravnopravno članstvo UN-a čime se zaokružuje sve. Potrebno je u našem mentalitetu da građani imaju svijest o državnosti kao i što imaju sve druge države.”, rekao je prof.dr. sc. Amir Karić, profesor na Pravnom fakultetu UNTZ.

Ono što je sigurno jeste da je zajedno s očuvanjem teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta, Bosni i Hercegovini važno vratiti karakteristike u pogledu jednakopravnosti naroda kakvu je imala prije 76 godina. Pečat bh. državnosti zasigurno je i Povelja Kulina bana jedan od najvažnijih dokumenata iz bh. historije.

“Mi ćemo u decembru obilježiti uz godišnjicu fakulteta i 830 godina Povelje Kulina bana gdje želimo dati poseban pečat korijenima bosanske državnosti a čiji je stub temeljac ban Kulin. taj dokument koji je početak diplomatske, jezičke i druge tradicije države BiH.”, dodao je prof.dr. Edin Mutapčić, profesor na Pravnom fakultetu UNTZ.

Brojnim manifestacijama u BiH obilježen je Dan državnosti. Nakon zasijedanja ZAVNOBiH- Bosna i Hercegovina je 1945. godine, dobila zastavu i grb, koji su bili njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 1992. Godine. Ono što je najvažnija činjenica i zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a je upravo činjenica da je Bosna i Hercegovina, odlukom na ovom zasjedanju, definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava.