Predloženo osnivanje javnog preduzeća za bavljenje poslom upravitelja

Foto: Ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla prihvatili su Informaciju o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama sa prijedlogom mjera. Vijećnici su imali zamjerke na rad upravitelja koji brinu o zgradama na području grada, a dobar dio njih predlaže osnivanje novog javnog preduzeća koje bi imalo ulogu upravitelja ili formiranje službe u okviru već postojećeg javnog preduzeća.