Prednacrt Zakona o carinskim prekršajima donosi nova pravila igre

Foto: ilustracija
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Uprava za indirektno oporezivanje BiH kreirala je Prednacrt Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine.

Svrha donošenja novog Zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine je usklađivanje oblasti carinskih prekršaja sa odredbama novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini  i odredbama nove Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, kao i usklađivanje sa važećim prekršajnim zakonodavstvom u BiH.

Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, koji je sada u primjeni, donijet je prije stupanja na snagu novog prekršajnog zakonodavstva, odnosno prije stupanja na snagu procesnih zakona o prekršajima Bosne i Heregovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH. Ovim zakonima, u odnosu na procesne zakone koji su bili u primjeni u vrijeme kada je donijet sada važeći Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine,  uspostavljena su znatno drugačija pravila koja se odnose ne samo na pokretanje i vođenje prekršajnog postupka već i na organe nadležne za procesuiranje učinioca svih prekršaja, pa tako i učinioca carinskih prekršaja.

Prednacrtom Zakona nisu predviđeni prekršaji učinjeni u pokušaju, kao ni naplata kazne na licu mjesta koja je sada važećim Zakonom o carinskim prekršajima BiH propisana.

Prilikom izrade Prednacrta Radna grupa je imala u vidu činjenicu da se prema novom Zakonu o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini određene carinske procedure mogu provoditi bez pregleda robe i robne dokumentacije, što ostavlja veliku mogućnost da se roba u carinskoj prijavi netačno prijavljuje ili da robu prate lažni i netačni robni dokumenti. Stoga je Prednacrtom, kao i u zemljama u okruženju, sankcionisano svako netačno prijavljivanje robe ili prilaganje netačnih robnih dokumenata, za koje protivpravno postupanje je predviđen različit iznos novčane kazne, zavisno od činjenice da li je netačno prijavljivanje robe imalo za posljedicu neplaćanje ili manje plaćanje dažbina, koje se plaćaju prilikom uvoza ili nije, prenosi Akta.ba.

Prednacrtom su propisani duži rokovi zastarjelosti za pokretanje prekršajnog postupaka za prekršaje iz oblasti carina iz razloga što je u pogledu činjenica relevantnih za utvrđivanje postojanja prekršaja potrebno izvršiti određene provjere u skladu sa materijalnim propisima koji regulišu carinski postupak.

Zakonom o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine definišu se i radnje koje čine carinske prekršaje, počinioce prekršaja, sankcije i zaštitne mjere, te naplatu uvoznih i izvoznih dažbina po službenoj dužnosti na carinskom području Bosne i Hercegovine, čime bi se na taj način obezbjedilo poštovanje odredbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i odredbi Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. Predmetni Prednacrt zakona je sa predloženim rješenjima usklađen u okviru evropskih zakonodavnih standarda.

Prema prednacrtu Zakonao carinskim prekršajima BiH određene su i kazne za različite prekršaje.

Novčanom kaznom kazniće pravno ili drugo lice ukoliko  unesu ili iznesu zabranjenu robu i robu opasnu po život, opojnu drogu, oružje, municiju ili eksploziv, robe izvan graničnog prelaza, zabranjenu robu, skrivenu robu, neprijavljenu robu. Kazne su predviđene i za one koji ne podnesu carinsku deklaraciju i deklaracija za privremeni smještaj, kao i one  koji daju netačne podatke o robi u priloženim dokumentima pri uvozu i izvozu, nepravilno koriste uvezenu robu ili izbjegavaju mjere carinskog nadzora.

Vanjskotrgovinska komora BiH pokrenula je i konsultacije u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa BiH. Svi zainteresovane strane mogu da uzmu učešće u javnoj raspravi.