Predsjedavajući kantonalnih skupština apeluju na donošenje zakona o turizmu

Predsjedavajući kantonalnih skupština apeluju na donošenje zakona o turizmu

Objavio: -

Unapređenje zakonodavstva u oblasti turizma, uloga i pozicije kantona u procesu europskih integracija i borba protiv korupcije, bile su teme drugog zajedničkog radnog sastanka predsjedavajućih kantonalnih skupština u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je održan danas na Bjelašnici.

U fokusu sastanka bila je i tema „Zakonodavstvo u turizmu“te je naglašeno da učesnici današnjeg sastanka očekuju od Federalnog parlamenta da okonča postupak usvajanja dva važna zakona za razvoj turizma, a to su zakon o turizmu, čiji je prijedlog usvojen na Vladi FBiH, i zakon o turističkoj taksi.

Ova dva zakona utiču na dalju organizaciju turističkih zajednica i utiču na razvoj turizma u kantonima.

Predsjedavajući kantonalnih skupština poslali su također i snažnu podršku jačanju nezavisnosti i integriteta policijskih agencija i pravosudnih institucija.

Dogovoreno je da će uskoro biti održan i treći sastanak predsjedavajućih skupština kantona u FBiH.