Predsjednik Ustavnog suda BiH: Trebamo zaštititi djecu migrante

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Predstavnici sudske vlasti Zapadnog Balkana posljednja dva dana u Dubrovniku razgovaraju o poboljšanju zaštite prava djece.

Šesti regionalni forum vladavine prava za jugoistočnu Evropu organizirali su AIRE Centar (Savjetnici o pravima pojedinca u Evropi) i Branioci civilnih prava.

Tema ovogodišnjeg Foruma su prava djece, pri čemu je zaštita djece integralni i suštinski dio vladavine zakona i s obzirom da se ove, 2019. godine, obilježava 60 godina od usvajanja UN Deklaracije o pravima djeteta.

Potpredsjednik Evropskog suda za ljudska prava sudija Linos-Alexandre Sicilianos izjavio je da su najbolji interesi djeteta ključno stanovište u predmetima pred Evropskim sudom i ovo stanovište se koristi u velikom rasponu predmeta, i to ne samo onih koji spadaju u domen porodičnog prava (usvajanje, pravo posjete, starateljstvo, međunarodna otmica djece, surogat materinstvo), nego i u drugim područjima, kao što su zatvaranje djece, zadržavanje djece migranata i tako dalje. Sud je, kako je dodao, razvio niz faktora koji se moraju uzeti u obzir pri određivanju najboljih interesa djeteta, a na osnovnu pojedinačnog slučaja.

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko Knežević je izjavio da Šesti regionalni forum u Dubrovniku ima za temu prava djeteta i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, te da je ova tema važna kako za Ustavni sud BiH, tako i za njega lično, jer se zaštita najranjivijih kategorija ljudi, uključujući djecu, podhitno mora razmatrati.

”Tema je od naročitog značaja u svjetlu trenutne migrantske krize, jer su djeca zahvaćena njom, i ona sa pratnjom i bez pratnje, prisiljena boraviti u migrantskim centrima i kampovima na otvorenom ili su strana u postupcima sa državnim vlastima. Ova djeca trebaju našu pomoć, kao i ozbiljno promišljanje na koji način mi možemo najbolje zaštiti njihove interese. Forum će pomoći u pronalaženju odgovora na ova akutna pitanja i pomoći će usmjeriti naše postupke u ovom području, a kroz razmjenu mišljenja”, kazao je Knežević.

Po riječima program manadžera AIRE Centra za zapadni Balkan Biljane Braithwaite, predstavnici sudske vlasti  okupljeni na ovom skupu imaju kao sastavni dio svog zakonodavstva Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i svi se slažu da je zaštita djece osnovni i integralni dio vladavine zakona.

”Međutim, pravna zaštita djeteta na temelju Konvencije nije sama po sebi dovoljna da se nosi sa obavezama koje ona propisuje. Bez obzira na postojanje takve zaštite u pravnim sistemima članica Vijeća Evrope, bilo je mnogo kršenja prava djece, koja i dalje pate od, između ostalog, nasilja u porodici, trgovine ljudima i diskriminacije. Važno je da se promocija i zaštita njihovih prava uradi na praktičan i učinkovit način, a ne da ostane samo na teoriji. Ima još zadataka koje trebamo ispuniti kako bi osigurali punu provedbu zaštite prava djeteta u praksi, a svi imamo svoju ulogu u tome. To je razlog zbog kojeg smo se okupili”, dodala je Braithwaite.

Goran Miletić iz Branioca civilnih prava objasnio je da su odlučili organizirati prvi Forum kao način jačanja dijaloga, debate, ali i saradnje između sudstva, pravnih stručnjaka i organizacija civilnog društva iz cijele regije.

”Dijeleći najbolje prakse, nadamo se da ćemo poboljšati provedbu standarda ljudskih prava u cijeloj regiji. Šesti regionalni forum vladavine zakona za jugoistočnu Evropu je posvećen pravima djeteta. Ova tema je označena kao pitanje od temeljne važnosti i značaja, a nakon konsultacija sa sudstvom i relevantnim zainteresiranim stranama u cijeloj regiji i Strasbourgu”, naveo je Miletić.

Direktor Programa vladavine zakona u Fondaciji Konrad Adenauer Hartmut Rank je izjavio da Fondacija Konrad Adenauer kroz svoj regionalni ‘Program vladavine prava u jugositočnoj Evropi’ potvrđuje uspjeh koji je ovaj forum vladavine prava imao proteklih godina.

”Ovaj događaj je, u relativno kratkom vremenu, postao poznati diskusioni forum za pravne praktičare i teoretičare, ali i za mnoge posvećene organizacije civilnog društva i druge interesne grupe. S obzirom na ovogodišnju temu Foruma, pozvali smo njemačke stručnjake da podijele sa učesnicima Foruma aktuelni razvoj prava u području zaštite prava djeteta u Njemačkoj”, dodao je Rank.

Na Forumu učestvuje više od 170 eminentnih učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Tu su  predsjedavajući i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, članovi sudskih vijeća, direktori sudskih akademija, institucija i nevladinih organizacija u regiji, kao i devet bivših i sadašnjih sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

(RTV Slon/Fena)