Predstava “Više no što možeš ponijeti” od petka u Tuzli

     

Pozorište mladih Tuzle u saradnji sa Udruženjem „Mladi Tuzle“ uz finansijsku podršku Grada Tuzla i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK predstavlja premijeru predstave „Više no što možeš ponijeti“.

U okviru projekta „RE produkt“ kojeg je tokom 2019. godine realizovalo Pozorište mladih Tuzle uz finansijsku podršku Grada Tuzla i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK realizovano je niz aktivnosti koje se odnose na reproduktivno zdravlje, rano stupanje u seksualne odnose, prevenciju maloljetničke trudnoće i prevenciju ovisnosti.

U projekat je aktivno uključeno 20 mladih ljudi uzrasta od 14 do 20 godina koji su nizom aktivnosti osposobljeni da budu aktivni nosioci promjena u svom okruženju. Finalni rezultat projekta je interaktivna, društveno-angažovana, edukativna pozorišna predstave koje se igra u obliku Forum teatra gdje publika ima pravo da daje svoja mišljenja, stavove, predlaže promjene, savjete, postaje indirektni učesnik u ishodu navedene tematike predstave. Zbog svog sadržaja nije namijenjena za uzrast ispod 13 godina.

Premijerna izvođenja predstave „Više no što možeš ponijeti“ za koju režiju predstave potpisuje Amila Beširović, realizuje se na više lokacija u indirektnoj namjeri da umjetnost ne bude centralizovana aktivnost, nego da se i u okolnim mjestima grada Tuzle, kao sporedni cilj, podigne kulturna svijest mladih, te edukuje i stvari nova pozorišna publika.

Termini izvođenja predstava:

Petak, 29.12.2019. godine

12.00h – Dom kulture Gornja Tuzla

Subota, 28.12.2019. godine

12.00h – Društveni dom Husino

Nedjelja, 29.12.2019. godine

18.00h i 20.00h – Scena Pozorišta mladih Tuzle/dvorana Kaleidoskop

Informacije/rezervacije mjesta: 061 365 600