-5 C
Tuzla
09.12.2023.

Predstavljanje perspektiva u okviru programa Kreativna Evropa

Ministarstvo za kulturu sport i mlade Tuzlanskog kantona posjetili su voditelji Deska Kreativne Evrope za Bosnu i Hercegovinu, Aida Kalender i Zoran Galić, te Dimitrije Tadić voditelj Deska Kreativna Evropa Srbija. Cilj posjete je bio da se predstave perspektive i mogućnosti koji ovaj program nudi u oblasti kulture i audiovizuelnog sektora.

IMG 20200818 141242Kreativna Evropa je program Evropske komisije za kulturni i kreativni sektor koji se sastoji od potprograma Mediji i potprograma Kultura i raspolaže budžetom od 1,46 milijardi eura za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora.
Gosti su upoznali ministra Mićanovića sa detaljima programa, mogućnostima saradnje i prilikama koj se pružaju kulturnom sektoru. Istakli su da su i udruženja sa područja Tuzlanskog kantona korisnici sredstava ovog programa, te su apostrofirali važnost projekata koje ta udruženja provode uzimajući u obzir stroge kriterije selekcije koje su morali da zadovolje kako bi im bila odobrena sredstva. Proces izrade projekta i apliciranja je složen, a sredstva se odobravaju pravnim licima za partnersku saradnju za evropske projekte saradnje malog obima (kategorija 1) u okviru kojih se odobrava maksimalan iznos od 200.000,00 eura i evropske projekte saradnje velikog obima (kategorija 2) u okviru kojih se odobrava maksimalan iznos od 2.000.000,00 eura. Također su naveli da je Desk administrativno tijelo zaduženo za promociju programa, podršku aplikantima, konsultacije i edukaciju.

Ministar Mićanović je izrazio zadovoljstvo što pravna lica iz naše zemlje, a naročito sa područja Tuzlanskog kantona, učestvuju u projektima koje finansira Evropska komisija, te je ponudio punu podršku Ministrarstva u promociji programa. Naveo je da je programsko opredjeljenje Ministarstva jačanje kapaciteta ustanova, udruženja i javnih preduzeća iz oblasti kulture za privlačenje fondova od stranih donatora, te da se nada daljoj uspješnoj saradnji sa Deskom.

Vezane vijesti

TUZLA