-1 C
Tuzla
08.12.2023.

Predstavljen Metodološki okvir procesa izrade Strategije razvoja TK 2021-2027

Na desetom sastanku Kantonalnog odbora za razvoj (KOR), analiziran je Izvještaj o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2019. godinu, te je usaglašena njegova finalizacija.

Ovom prilikom predstavljen je Metodološki okvir procesa izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, kao i Akcioni plan procesa izrade ove strategije.

Tokom sastanka predstavnici Ministarstva privrede i glavni konsultant na izradi Strategije razvoja, prof. Bahrija Umihanić, upoznali su članove KOR-a sa do sada realizovanim aktivnostima te predviđenim daljim koracima u procesu izrade Strategije. Kao što je ovom prilikom istaknuto, postupak izrade Strategije razvoja će se vršiti u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i pratećim podzakonskim aktima. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godina će biti bazirana na razvojnim prioritetima Tuzlanskog kantona, strateškim dokumentima viših nivoa vlasti, ali i na provedenoj evaluaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina.

Nosilac izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona je Ministarstvo privrede, a horizontalna koordinacija izrade Strategije razvoja osigurati će se kroz Kantonalni odbor za razvoj. Učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona su institucije Tuzlanskog kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski partneri u Tuzlanskom kantonu, dok će vertikalna koordinacija izrade Strategije razvoja biti osigurana kroz Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu.

U svrhu jačanja sistema za upravljanje razvojem, sa ciljem poticanja razvoja kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima, podršku Vladi Tuzlanskog kantona pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH.

Vezane vijesti

TUZLA