21.7 C
Tuzla
24.07.2024.

Predstavnici Gradske uprave i TE Tuzla o izgradnji fotonaponske elektrane Divkovići 1 i 2

Izgradnja fotonaponske elektrane Divkovići 1 i 2 ukupne snage 56 MW, projekta JP Elektroprivreda BiH planiranog na lokaciji deponije šljake i pepela TE „Tuzla“, bila je glavna tema razgovora generalnog direktora Admira Andelije, izvršnog direktora Senada Salkića, direktora TE „Tuzla“ Izeta Džananovića i v.d. direktora Rudnika uglja „Kreka“ Hasana Blekovića sa Jasminom Imamovićem, gradonačelnikom Tuzle i članovima gradske Uprave.

Uz izražavanje podrške Grada Tuzla za realizaciju projekta i saglasnosti u vezi sa nužnim promjenama Regulacionog plana Grada, usaglašen je zajednički nastup prema Vladi Tuzlanskog kantona s ciljem rješavanja postojećih prepreka koje se odnose na Prostorni plan kantona i potrebu njegove izmjene, čime bi bile osigurane neophodne pretpostavke za  početak izgradnje novog objekta JP Elektroprivreda BiH  iz obnovljivih izvora energije.

Posebna pažnja posvećena je i pitanju rješavanja međusobnih imovinsko-pravnih odnosa Grada Tuzla i Rudnika uglja „Kreka“ kako bi se osigurao dalji ravnomjeran razvoj Grada, čemu Uprava JP Elektroprivreda BiH daje punu podršku, ali i nesmetana eksploatacija uglja u Rudniku „Kreka“.

Tokom susreta razgovarano je i o izgradnji Centralnog gradsko groblja u naselju Drežnik, na lokalitetu nekadašnje deponije šljake i pepela koji je JP Elektroprivreda BiH  2015. godine ustupila  Gradu Tuzla.

Gradonačelnik Imamović i članovi Uprave Grada iskazali su i podršku realizaciji projekta odsumporavanja  Bloka 6 u TE „Tuzla“.

Vezane vijesti

TUZLA