Predstavnici šest mjesnih zajednica iz Tuzle i Živinica: Neprihvatljiva lokacija za smještaj migranata

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Savjeti mjesnih zajednica Ljubače, Pasci, Husino, Kiseljak i Par Selo na području grada Tuzla te Suha na području grada Živinice uputili su nadležnim organima zaključke koje su donijeli na zajedničkom sastanku a tiču se mogućnosti otvaranja kampa za migrante u vojnoj kasarni Ljubače.

U zaključcima navode da je za njih neprihvatljiva ova lokacija za smještaj migranata, te izražavaju zabrinutost za sve građane i njihovu imovinu.

Na fotografiji ispod su zaključci sa te sjednice: