Predstavnički dom: Aktivnije pristupiti prestrukturiranju rudnika

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nakon što su razmotrili informaciju o stanju u rudnicima uglja koji posluju u koncernu s kompanijom Elektroprivreda BiH, a odnosi se na period 2009-2017. godina, zastupnici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta su na sjednici zadužili Federalnu vladu da aktivnije pristupi prestrukturiranju elektroenergetskog sektora i navedenih rudnika, uključujući postojeću organizaciju koncerna.

Cilj je da dugoročni poslovni planovi i razvoj rudnika budu u vezi s potrebama termoelektrana, ostale industrije i potreba tržišta.

Federalna vlada treba jednom godišnje da izvijesti o svemu tome Parlament, zaključeno je također.

Narednim zaključkom je Elektroprivreda BiH zadužena da analizira sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje svakog od navedenih rudnika uvažavajući tržište i tehno-ekonomsku opravdanost održivosti eksploatacije uglja u pojedinim rudničkim pogonima (ekonomsko-finansijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu) i na temelju toga predloži donošenje potrebnih odluka o dinamici zatvaranja neodrživih pogona, kao i pokretanje kapitalnih ulaganja za nove kapacitete i nastavak planiranih investicijskih ulaganja.

Analizu sposobnosti za dugoročno održivo poslovanje treba završiti najkasnije do 31. decembra ove godine. Uz prijedlog za zatvaranje neodrživih rudarskih pogona, treba planirati zbrinjavanje radnika iz tih pogona i premještanje u druge, uplatu za PIO i penzionisanje te otpremine, zaključio je također Predstavnički dom većinom glasova.

Narednim zaključkom su Federalna vlada, preduzeće Elektroprivreda BiH i uprave rudnika zaduženi da sagledaju mogućnost korekcije cijene uglja prema rudnicima, formirane od Eektroprivrede BiH.

Posljednjim zaključkom ove tačke dnevnog reda su socijalni partneri pozvani na započinjanje pregovora i proces usuglašavanja novog kolektivnog ugovora iz oblasti rudarstva budući da aktuelni ugovor prestaje važiti s današnjim danom.

Osim rudarskom problematikom, sjednica Predstavničkog doma je obilježena problemima u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Pažnju je izazvalo obraćanje Redžepa Salića koji je izjavio da je kao novoimenovani direktor zatekao katastrofalno stanje i kriminal u tom zavodu, gdje, po njegovim riječima, jelovnik za štićenike nije mijenjan 15 godina, gdje štićenici borave u vlazi i drugim neuslovima, a pojavni oblik kriminala bila čak i trgovina kurbanima, zbog čega je pokrenuta tužba ‘teška’ oko milion KM.

U okviru te tačke dnevnog reda je bio izvještaj o prošlogodišnjem radu Zavoda Pazarić, a Salić je kazao da je to frizirani dokument pa su ga na koncu rasprave, zastupnici odbacili većinom glasova, kao i izvještaje o poslovanju ustanova sličnog tipa Drin i Bakovići, Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo te Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.

Zbog Salićevih navoda, tokom sjednice Doma je vanredno i zasebno zasjedalo i parlamentarno tijelo, Komisija za rad i socijalna pitanja, sa zadatkom da predloži zaključke rasprave, što je ona i učinila, a zastupnici ih odobrili također većinom glasova.

Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike je tim zaključcima predloženo da ponovno razmotri izvještaje o prošlogodišnjem radu pet navedenih zavoda i u roku od 60 dana dostavi materijal Parlamentu s nalazima Federalne uprave policije, Tužilaštva i Ureda za reviziju institucija FBiH.

Zaključcima je Ministarstvu također stavljena u zadatak organizacija posjete Zavodu Pazarić, a Federalnoj vladi izdvajanje interventnog novca toj ustanovi za predstojeću zimsku grijnu sezonu.

Sjednica Predstavničkog doma, četvrta redovna, započela je jučer a danas je po okončanju rasprave, glasano na kraju o svim tačkama dnevnog reda.

Tako su odobrene predložene izmjene zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kojima je poslovnim subjektima koji su u međuvremenu počeli uredno izmirivati zaostala porezna dugovanja, produžen do 31. decembra iduće godine rok za izmirenje kao uslov za otpis zateznih kamata na ta dugovanja.

Većinom glasova su odobreni Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korišćenju zemljišta na nivou FBiH, kao i Prijedlog zakona o obrtu i sličnim djelatnostima za koji predlagač, Federalna vlada, tvrdi da će unaprijediti stanje u oblasti na koju se odnosi.

Također je odobren Nacrt zakona o vodama te upućen u dvomjesečnu javnu raspravu, dok su nacrti više drugih zakona prihvaćeni bez upućivanja u javnu raspravu.

Predstavnički Dom je dao podršku i Programu ovogodišnjeg rada Federalne Vlade, kao i Vladinim prijedlozima akcionih planova za realizaciju strategija sedmogodišnjeg razvoja industrije građevinskog materijala, drvne industrije, razvoja metalskog i elektro sektora.

Za razliku od ovih akata, podršku nije dobilo pet polugodišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom niti izvještaj o prošlogodišnjem djelovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Sjednica je završena, a narednu je predsjedavajući Predstavničkog doma Mirsad Zaimović najavio za 24. i 25. septembar.

(RTV Slon/Fena)