28 C
Tuzla
27.05.2022.

Predstavnički dom PFBiH usvojio izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojili su na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Izmjenom se u članu 12a. iz stava(2) dodaje novi stav (3) koji glasi: U slučaju izmjene formula iz ovog zakona, izuzetno od stava (2) ovog člana, Federalno ministarstvo finansija može u toku godine donijeti propis kojim će biti određena pojedinačna učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih javnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od inidirektnih poreza i način raspoređivanja tih prihoda za preostali dio tekuće godine.

U obrazloženju izmjena, poslanik SDA Salko Zildžić kao jedan od predlagača, naveo je da ona omoćava provedbu prethodne izmjene zakona kojom je promijenjen koeficijent Kantonu Sarajevo, ali da se suštinski i ne mora vezati za tu izmjenu.

Također, po skraćenom postupku je usvojen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o cestovnom prijevozu FBiH.

Sa dnevnog reda današnje sjednice prethodno su povučeni Izvještaj o radu i poslovanju RTVFBiH za 2018. i Finansijski izvještaj sa mišljenjem Nezavisnog revizora za godinu koja završava 31. decembra 2018.; Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. i Finansijki izvještaj za period koji se završava 31. decembra 2019. sa Izvještajem Nezavisnog revizora, kao i Izvještaj o stanju poljoprivrede u Federaciji BiH za 2020. sa prijedlogom preporuka.

RTV Slon/Fena

POSLJEDNJE DODANO