Preduzetničko učenje u obrazovnim sistemima u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U okviru Projekta ”Preduzetničko učenje u obrazovnim sistemima u BiH” koji je podržala Evropska unija, razvijen je model uspostavljanja školskih partnerstava, a napravljen je i ”Vodič za školska partnerstva”.

Projekat je u pilot fazi uključivao 22 osnovne škole, gimnazije i srednje stručne škole iz cijele BiH te je za vrijeme trajanja projekta uspostavljeno više od 30 različitih partnerstava između škola i organizacija iz njihovog okruženja (preduzeća, lokalne zajednice, socijalna preduzeća, nevladine organizacije).

Jedan od uspješnih primjera je Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka koja je kroz projekt uspostavila mrežu kontakata sa školama iz cijelog regiona, te ostvarila brojne uspješne saradnje, a ono što su naučili kroz edukacije i predavanja i dalje primjenjuju i razvijaju, saopćeno je iz EU info centra.

– Naša zanimanja su takva da pružaju mogućnost preduzetničkog osmišljavanja i razvoj preduzetničkih ideja u praksi. Projekt preduzetničkog učenja pomogao nam je na tri načina: pomogao je upravi, profesorima i učenicima ove škole – kazao je profesor te škole Miloš Kolundžija.

Rekao je da je Uprava unazad nekoliko godina uspjela ostvariti saradnju s nekoliko škola, orijentisanih na ugostiteljstvo i turizam, a radi se o školama iz Slovenije i Srbije. Nedavno su, kaže, potpisali sporazum sa Ugostiteljskom školom iz Kikinde, a značajno u okviru toga je ferijalna praksa, u sklopu koje 12 učenika i mentor borave u resortu Njivice na Krku.

Naveo je da su učenici ove škole traženi nakon završetka školovanja.

– Uprava škole je kroz rad na ovom projektu shvatila u kojem pravcu mi možemo dalje da se razvijamo, to su prenijeli na nas profesore, a mi dalje na učenike. Prevazišli smo granice BiH i nastavili da se razvijamo i umrežavamo sa školama iz EU – naglašava Kolundžija.

Ističe da je objekat Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole u Banjoj Luci daleko ispod evropskih standarda i da bi im dobro došla sanacija ili preseljenje na drugu lokaciju, ali da to ne sprečava učenike da budu jednako proaktivni kao njihovi vršnjaci iz bilo koje druge zemlje.

– Mi imamo, prema austrijskom modelu, kabinet preduzeća za vježbu, gdje učenici turističkog smjera formiraju svoje preduzeće sa svim potrebnim elementima. Ako simuliraju rad turističke agencije, imaju računovodstvo, marketing, bukiranje i slično. Prave svoje internet stranice i dobijaju stvarne upite za buking, toliko je ta simulacija rada realistična. Uvezani su sa drugim kabinetima preduzeća za vježbu u BiH, kojih ima oko 538 kao i sa sličnim kabinetima škola u regionu. Razmjenjuju iskustva, ideje i savjete – objašnjava Kolundžija.
IZVOR: RTV SLON/FENA