Prekinuta sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH prekinuo je večeras sjednicu na kojoj je, između ostalog, danas data saglasnost na finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za narednu godinu.

Također, data je saglasnost za izmjene i dopune finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, te na finansijski plan budžeta FERK-a za ovu i narednu godinu.

Delegati su usvojili nacrte zakona o građevinskom zemljištu i sudskoj policiji, kao i izmjene i dopune Zakona o registraciji poslovnih subjekata i Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Ostalo je da se izjasne o zaduženjima za projekte „Energetske efikasnosti – dodatno finansiranje“, „Javni prijevoz Sarajevo“ i „Živinice Regionalna deponija za kruti otpad“.

Na sjednici je danas usvojen budžet Federacije BiH za narednu godinu u iznosu od gotovo pet milijardi KM.

Budući da ga je ranije usvojio Predstavnički dom omogućeno je da stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

O datumu nastavka sjednice javnost će biti blagovremeno informisana.