Preporuka ombudsmana – Voditi računa o zaštiti ekonomskih interesa potrošača

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH konstatira da je s obzirom na proglašeno stanje prirodne i druge nesreće, neophodno voditi računa o zaštiti ekonomskih interesa potrošača kao najugroženije kategorije.

Stoga je ova institucija dala preporuku pružateljima usluga od općeg ekonomskog interesa i komunalnih usluga da se osigura kontinuirano pružanje usluga, imajući u vidu stanje prirodne nesreće proglašene na nivou Bosne i Hercegovine, a u smislu stabilizacije stanja i zaštite ekonomskih interesa potrošača.

Također, kako se navodi u preporuci, treba zadržati cijene i razinu usluga (energije, struje, plina, grijanja, vode, telekomunikacijskih i poštanskih usluga, usluga javnog transporta i komunalnih usluga)  na nivou cijena i razine usluga zatečenih sa 5. martom ove godine, a sve navedeno se preporučuje do trenutka obustave stanje prirodne i druge nesreće.

–  Pozivaju se potrošači da sve oblike kršenja njihovih potrošačkih prava, kao i povećanja cijena prijave nadležnim organima za zaštitu prava potrošača, kao i nadležnim inspekcijskim organima – navode iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.