Preporuke iz izvještaja OSCE-a i USAID-a u fokusu sjednice VSTV

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) bi na dvodnevnoj sjednici, zakazanoj za 17. i 18. jula, trebalo razmatrati – Preporuke iz izvještaja OSCE-a i USAID-a o temi korupcije i organiziranog kriminala.

Prema prijedlogu dnevnog reda, VSTV bi se trebao očitovati i u vezi s Izvještajem Projekta o radu na predmetima ratnih zločina u tužiteljstvima i sudovima za period 01. 01–31. 12. 2018. godine, kao i Informaciji o potencijalnoj podršci Međunarodnog krivičnog suda pravosuđu BiH u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Između ostalog, na dnevnom redu je i Nacrt programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu, potvrđeno je Feni u Vijeću.

Istovremeno, članovi Vijeća trebali bi razmatrati primjenu Zakona o zaštiti tajnih podataka, kao i pitanje imenovanja predstavnika VSTV-a BiH u Radnu grupu za izradu Strategije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima 2020 – 2023.

Prednacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta VSTVBiH, te Odluka o formiranju Komisije za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije u ovom regulatornom tijelu, kao i zahtjevi za produženje mandata dodatnim sudijama u Kantonalnom sudu Sarajevo, Osnovnom sudu u Banjoj Luci i Općinskom sudu u Sarajevu su, također, uvršeni u dnevni red dvodnevnog zasjedanja.

Planirane su i prezentacije izvještaja o radu Tužiteljstva BiH i Vrhovnog suda FBiH za 2018. godinu, te razmatranje Informacije o radu Ureda disciplinskog tužitelja (UDT) za drugi kvartal 2019. godine.

Na sjednici VSTV-a bi, prema predloženom dnevnom redu, trebao biti razmatran Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru članova VSTVBiH, te odobreni izvještaji entitetskih centara za edukaciju sudija i tužitelja – CEST-a FBiH i CEST-a RS, kao i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH za 2018. godinu.

U skladu s ustaljenom praksom, VSTVBiH će odlučivati o imenovanjima i prestanku mandata određenom broju nositelja pravosudnih funkcija u BiH.