Preporuke za građane u vrijeme prekomjernog zagađenja zraka: Koju zaštitnu masku nabaviti?

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zagađen zrak u kojem se iz godine u godinu u zimskom periodu guše bh. gradovi može imati ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo TK.

Smog ili toksična magla ima najštetniji uticaj na zdravlje ljudi, a predstavlja mješavinu dima i sumaglice. To su kompleksi gasova zagađivača i aerosola koji izazivaju jaku iritaciju sluzokoža. Zbog toga se u vrijeme visokih koncentracija ovih čestica u zraku važno pridržavati preporuka zdravstvenih profesionalaca.

„Treba smanjiti boravak na otvorenom u jutarnjim i večernjim satima kada su koncentracije zagađujućih materija najveće. Ukoliko boravimo na otvorenom koristiti zaštitne maske, bar improvizirajući šal ili maramicu koje će donekle smanjiti uticaj zagađujućih polutanata na naše zdravlje“, izjavila je dr. Selma Azabagić, šef Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo TK.  

No, za duži boravak vani, hirurške maske neće vam biti od velike koristi, jer ne mogu efikasno filtrirati opasne fine lebdeće čestice (manje od 2,5 mikrona). Stručnjaci savjetuju upotrebu maski s oznakom EN 149, FFP2 ili FFP3 što predstavlja nivo koncentracije zagađujućih materija za koji su predviđene i namijenjene smanjenju izloženosti zagađujućim materijama u zraku: česticama, gasovima i pari. 

„Maska FFP3 predstavlja najsigurniju masku sa visokim stepenom sigurnosti i ona bi se trebala koristiti u ekstremni situacijama kada imamo najviši stepen zagađenosti“, kazala je Aida Alihodžić, magistra farmacije.  

U Tuzli je u pojedinim apotekama moguće nabaviti masku sa oznakom FFP2 i to po cijeni od 3,5 KM a rok trajanja zavisi od individualnog korištenja, te se u prosjeku jedna može koristiti desetak dana.

Stanovništvu se preporučuje i da redovno prati informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku, odnosno indeks kvaliteta zraka koji pokazuje koliko je zrak čist ili zagađen sa fokusom na zdravstvene efekte koji mogu nastati  udisanjem zagađenog zraka tokom nekoliko sati ili nekoliko dana. On obično pokazuje vrijednost SO2, PM 10 i PM 2,5.

„Zagađujuće materije koje su nam jako bitne su sumpordioksid jer on može da se veže za hemoglobin i na taj način stvara sufhemoglobin koji onda ne može da transportuje kiseonik u naša tkiva. Također lebdeće čestice PM 2,5 i PM 10 koje zbog svoje veličine imaju sposobnost da prolaze kroz alveole i ulaze u cirkulaciju i na taj način remete normalan transport kiseonika u tkivima“, objašnjava dr. Azabagić.  

Iako ne postoje doze zagađenog zraka koje nisu štetne, povećane vrijednosti zagađujućih materija naročito se negativno odražava na djecu jer ona udišu više zraka po jedinici tjelesne težine, imaju manje disajne puteve i pluća i povećanu osjetljivost disajnih puteva koja se razvijaju, naročito alveola. Zbog toga je u zimskom periodu u domovima zdravlja ali i UKC-u Tuzla zabilježen povećan priliv djece sa respiratornim infekcijama.

Anes Podić iz UG „Eko akcija“ kaže da se problemu aerozagađenja mora pristupiti sistematski, ali da za to nedostaje političke volje.

„Problem su političke elite. Čelnike naših političkih stranaka ovo ne interesuje. Zagađeni zrak ubija 5,5 hiljada ljudi godišnje. To su procjene Evropske agencije za zaštitu okoliša. Za 20 godina BiH izgubi ljudi koliko smo izgubili u ratu“, izjavio je Anes Podić, Eko akcija.

Svoj glas  protiv aerozagađenja digli su i građani Tuzle koji su se spontano okupili na protestima u nedjelju na Trgu slobode.