Preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti i treninge u kontekstu COVID-19

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalni Zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za obavljanje djelatnosti u kontekstu COVID-19, a u skladu sa naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite i koje se primijenjuju zavisno od njihovog donošenja.

U svim poslovnim objektima neophodno je primjenjivati mjere sprečavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima.

Ove mjere podrazumijevaju sljedeće:

– Uposlenicima pružiti informacije i edukaciju vezano za prevenciju širenja COVID-19 (materijali se mogu pronaći na stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH, www.zzjzfbih.ba)

Higijena ruku, respiratorna higijena, izbjegavati dodirivanje lica

Standardne mjere higijene i zaštite zdravlja

Mjere zaštite karakteristične za COVID-19

Mjere zaštite karakteristične za djelatnost

Preporuke se odnose na individualnu rekreaciju (na otvorenom, u fitnes klubovima, teretanama isl.), kao i na treninge profesionalnih i amatera sportista.

Mjere prevencije u kontekstu COVID-19

Organizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti i treninga moguća je samo u objektima u kojima su osigurani svi uslovi propisani važećim propisima, te u skladu s preporukama vezanim za epidemiju COVID -19.

Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl., što češće dezinficirati u toku dana. Zajedničke prostorije kao što su svlačionice i toaleti dezinficirati što češće, u zavisnosti od broja korisnika.Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju. Insistirati na čestom pranju i dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i korisnika/sportista. Na ulazima, i na više mjesta u objektu, u zavisnosti od površine prostora, postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, tako da bude dostupno uposlenicima i korisnicima.Na ulazima postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.Sva individualna oprema za vježbanje se mora dezinficirati na početku radnog vremena i nakon korištenja svakog sportiste/rekreativca. Posebnu pažnju obratiti na rukohvate i druge površine kojese dodiruju prilikom upotrebe.Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na svavidljiva mjesta.Ne preporučuje se korištenje tuševa u sklopu objekta, osim kada su u pitanju bazeni. Strogo je zabranjeno pljuvanje prilikom treninga/vježbanja.Svi korisnici moraju imati vlastite boce za tekućinu koju koriste samo oni, kao i bilo kakve druge lične potrepštine. Preporučuje se održavanje treninga i rekreativnih aktivnosti na vanjskom prostoru.U zatvorenim prostorima preporučuje se osigurati što više površine po osobi, a najmanje 10-15m2. Udaljenost između osoba prilikom izvođenja individualnih vježbi ili vježbanja na spravama mora biti što veća, a najmanje 2 m. Prilikom ostalih aktivnosti, također treba osigurati udaljenost od 2 m.Preporučuje se da se treninzi i rekreativne aktivnosti organizuju samo po principu unaprijed zakazanih termina, i da se vodi evidencija o prisustvu osoba.Zbog kontrole broja korisnika preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće.Prilikom ulaska i izlaska mora se održavati fizička udaljenost od 1-2 metra. Ukoliko u sklopu objekta postoje ugostiteljski objekti, treba se pridržavati preporuka datih za ugostiteljske objekte.U zajedničkim prostorima onemogućiti nepotrebno zadržavanje.Preporučuje se da uposlenici/treneri nose zaštitne maske preko usta i nosa za vrijeme rada. Uposlenici koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao, nego da se obrate svom ljekaru. Prilikom zakazivanja termina korisnika/sportistu pitati da li je u zadnjih par dana imao simptome COVID -19 (kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu). Osobama koje imaju ove simptomene dopustiti pristup.
Preporuke za individualnu rekreaciju na otvorenom
Za stanovništvo se preporučuje individualna fizička aktivnost u domu ili na otvorenom prostoru zbog unapređenja zdravlja i održavanja zdrave tjelesne mase. Prilikom rekreacije na javnim prostorima neophodno je pridržavati se standardnih preporučenihmjera i održavanja fizičke distance.