Presuda: Mladić i Karadžić u martu imali dugoročni plan za istrebljenje Srebreničana

Presuda: Mladić i Karadžić u martu imali dugoročni plan za istrebljenje Srebreničana

Objavio: -

Iako je Radovan Karadžić tokom suđenja u Hagu, tvrdio da nije bio upoznat sa zločinima koji su se desili u Srebrenici, Vijeće Haškog tribunala utvrdilo je da je Karadžić ipak bio u kontaktu sa izvršiocima, te nema sumnje da je znao za istrebljenje i progon muslimana u ovoj općini.

Vijeće je utvrdilo da je Karadžić imao moć da spriječi ubijanja u Srebrenici, ali je umjesto toga lično naredio da se bosanski muslimani iz Bratunca odvezu na drugu lokaciju i ubiju.

Karadžić je dijelio prošireni cilj da se pobiju muškarci iz Srebrenice. Ratko Mladić i Radovan Karadžić imali su u martu 1995. godine dugoročni plan da se bosansko stanovništvo trajno i prisilno ukloni iz Srebrenice, navedeno je, između ostalog, u presudi Haga. 3. jula u večernjim satima pripadnici VRS-a raspravljali su o sudbini Srebreničana.“Optuženi se složio i nije zaustavio ubistva od 13. do 17. jula. On je naredio da se prebace u Zvornik, gdje su izvršena ubistva”, rekao O – Gon Kwon.

“Vijeće zaključuje da je Karadžić dio ovog plana postao tek od svog razgovora s Deronjićem 13. jula, te da ne može biti odgovoran za djela počinjena prije tog razgovora”, rekao je Kwon.