21.7 C
Tuzla
01.06.2023.

Preventivne epidemiološke mjere u javnom prijevozu

Sa ciljem kontinuiranog i dosljednog sprovođenja naredbi i preporuka koje se odnose na rad prijevoznika u linijskom i vanlinijskom prijevozu putnika u vrijeme pandemije prouzrokovane virusom COVID 19, donesenih od Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, Vlade TK, kao i viših nivoa vlasti, danas je u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK održan sastanak sa predstavnicima prijevoznika na kojem su razmatrani aspekti primjene pojedinih naredbi i preporuka.

Predstavnici ministarstva su još jednom istaknuli ozbiljnost novonstale situacije i sve obaveze prijevoznika u linijskom i vanlinijskom prijevozu putnika, a koje se odnose na obavezu vozača i svih putnika da  moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa, da održavaju higijenu kabine vozača i kompletnog autobusa tako da se svakodnevno, preporučeno nekoliko puta dnevno, prebrišu površine sredstvom za dezinfekciju površina, dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju na ulazu u vozilo, preporučuje se postavljanje fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično) a ako to nije moguće, prvi red sjedala iza vozača ne smije se koristiti za prevoz putnika, redovno provjetravanje autobusa i dr.

Na sastanku je  istaknuta spremnost prijevoznika da se u granicama mogućnosti ispoštuju sve preporuke i naredbe, sa ciljem suzbijanja broja osoba oboljelih od COVID 19, te je traženo od  resornog ministarstva i Vlade TK da u budućem radu prijevoznika, u skladu sa mogućnostima, kroz eventualno nabavku dezinfekcijskih sredstava, subvencioniranje kamata kod banaka i na druge načine pomognu rad prijevoznika kroz svoje aktivnosti u narednom periodu.

Također, od strane učesnika sastanka, apelovano je na putnike –  korisnike usluga u linijskom i vanlinijskom prijevozu putnika da moraju koristiti zaštitne maske, da moraju poštovati fizičku udaljenosti od najmanje jednog metra jednih od drugih, da broj i raspored putnika po sjedištima mora biti takav da omogućava propisani razmak (1-2m, odnosno jedno prazno sjedište) između njih, da se ne dozvoli stajanje i držanje za rukohvate tokom vožnje, osim prilikom ulaska i izlaska iz vozila i dr.

Dakle, sve zainteresovane strane (prijevoznici, putnici i dr.)  trebaju da uzmu aktivno učešće sa ciljem eliminisanja mogućnosti za širenja korona virusa u linijskom i vanlinijskom prijevozu putnika na području TK.

Na području Tuzlanskog kantona trenutno radi 48 prijevoznika koji se bave javnim linijskim ili javnim vanlinijskim prijevozom putnika zajedno sa autobuskim stanicama, koji posjeduju 713 autobusa i zapošljavaju oko 850 radnika.

Sva preduzeća na području Tuzlanskog kantona koja obavljaju usluge javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika su u 100% privatnom vlasništvu.

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!