7.8 C
Tuzla
28.11.2023.

Prezentiran Zakon o upotrebi znakovnog jezika u TK

Tačan broj gluhih i nagluhih osoba u Tuzlanskom kantonu nije poznat. Slična situacija, ako ne i ista je u Bosni i Hercegovini.  Pored toga, diskriminacija gluhih i nagluhih osoba je sve izraženija u pogledu komunikacijskih barijera sa kojima se svakodnevno susreću. Diskriminacija u institucijama, u obavljanju poslova, svakodnevnih aktivnosti, u situacijama kao što je komunikacija sa hitnom pomoći, vatrogascima i slično  uskoro bi mogla biti prošlost.  Uklanjanje ovih prepreka ali i mnogih drugih sa kojima se ova populacija susreće bit će dio Zakona o upotrebi znakovnog jezika u TK.

 „Na prvom mjestu to se ogleda u utvrđivanju pravog činjeničnog stanja koliki je broj tih osoba, na koji način se stiče status gluhe osobe, a onda da se toj osobi pomogne kroz određivanje tumača za znakovni jezik  u svim onim situacijama kada gluha osoba ima otežanu komunikaciju sa okolinom“.  rekao je Šekib Umihanić, poslanik u Skupštini TK i predlagač Zakona

Usvajanjem ovog Zakona, gluhim i nagluhim osoba bit će poboljšan svakodnevni život, kojim će biti osposbljeni i uključeni u život koji podrazumijeva komunikaciju, obrazovanje i izbor profesije.

 „Za gluhe ovaj Zakon znači puno. Kod invalida je prisutna druga barijera, a najveća barijera kod gluhih osoba je komunikacija. Tumačima pomažemo gluhima da svakodnevni život provedu u informaciji i na vrijeme da budu informisani“. dodao je Veselin Jokić, predsjednik Udruženja gluhih i nagluhih građana TK.

 

Između ostalih odredbi, Zakonom će biti regulisana pomoć gluhim i nagluhim osobama u hitnim situacijama.

 „To su sve hitne situacije u kojima osoba može poslati SMS poruku policiji, hitnoj službi  i da sve te službe mogu primiti tu poruku i hitno reagovati. Zatim, da se u svim institucijama gdje treba pomoć da se ona ukaže odnosno da se stavi na raspolaganje tumač znakovnog jezika i da ta pomoć bude besplatna. Postoji obaveza ovim Zakonom da svi javni televizijski servisi da za sve informativne emisije kao i obrazovne emisije  obezbjede tumača znakovnog jezika ili da koriste prateći tekst sadržaja koji se emituje“. naglasio je Šekib Umihanić, poslanik u Skupštini TK i predlagač Zakona

 

Sada već davne 2009. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH usvojen je ovakav Zakon, a kako bi predložene zakonske odredbe stupile na snagu u TK potrebno je da Zakon usvoji Skupština TK.  Njegovim usvajanjem TK bi bio drugi u Federaciji BiH koji provodi ovaj Zakon. U Kantonu Sarajevo takav Zakon u primjeni je od 2011. godine.

 „U najbržem mogućem roku zakon će doći kao nacrt na Skupštinu. Javna rasprava će trajati nekih 30 dana i poslije toga dolazi Prijedlog zakona. Prema tome za neka dva do tri mjeseca Zakon će biti objavljen u Službenom glasniku ako ne i ranije“. zaključio je Žarko Vujović, predsjedavajući Skupštine TK.

 

Prije dvadesetak godina u Klinici za bolesti uha, grla i nosa UKC-a Tuzla počelo je snimanje sluha beba tzv. Screening sluha u cilju što ranijeg utvrđivanja nagluhosti i gluhoće, kako bi se pravovremenom hirurškom intervencijom, ugradnjom kohlearnog implatanta pomoglo gluhoj djeci. Do sada je tu urađeno skoro 60 operacija, a koje su u kranjoj liniji dale dobre rezultate pacijentima koji su sa znatnim stepenom invalidnosti i radnog ograničenja danas osposobljeni i uključeni u svakodnevni život. Međutim, usvajanjem ovog Zakona to bi se omogućilo i odraslim gluhim i nagluhim osobama. Pored ovog Zakona, u narednom periodu će se u saradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom organizovati i edukacije za tumače znakovnog jezika, a sve u cilju veće inkluzije gluhih i nagluhih osoba u društvo.

 

 

 

Vezane vijesti

TUZLA