Pri kraju radovi na utopljavanju Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Univerzitetski klinički centar Tuzla nastavlja sa realizacijom projekta iz oblasti energetske efikasnosti.

Trenutno su u toku radovi na izradi fasadne toplinske izolacije na Klinici za dječije bolesti. Radovi su prije toga izrađivali detaljan energetski pregled, a zamijenili su stolarije na 320 otvora. Prema planu izvoza radova izrađeno je 3000 m2 fasadne toplinske izolacije potrebno je završiti u roku 90 dana.

U okviru realizacije projekta, tijekom 2018. i 2019. godine na Klinici za dječije bolesti adaptirane su za prostor prijemnog bloka sa pripadajućim specijalističkim ambulantama, Dnevne bolnice i Odjeljenja pulmologije, te su izgrađene Odjeljivanje hematologije i onkologije, novi operacioni blok uz proširenje multidisciplinarne intenzivne njege, a izvršena je i sanacija ravnog krova jednog bloka objekta klinike.

Od 2015. godine svi objekti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla prijavljeni su po nadležnim institucijama za provođenje mjere energetske efikasnosti. Projekt energetske efikasnosti na objektu hirurških grana Gradina je u cijelosti završen. Detaljni energetski pregledi završeni su na objektivima Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Klinike za plućne bolesti i Klinike za psihijatriju, a trenutno su u tijeku pregledi na objektu Klinike za zarazne bolesti i Klinike za interne bolesti. Navedeni pregledi predstavljaju preduslove za apliciranje, sufinansiranje i daljnje uvođenje mjere energetske učinkovitosti.

Provedba projekta energetske efikasnosti u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla smanjuje potrošnju energije, postiže ugodan boravak i rad u objektu, kao što je i sveobuhvatno poboljšanje životne okoline, saopšteno je iz UKC-a Tuzla.