Prihodi Fonda za zaštitu okoliša FBiH u 2018. veći za oko dva miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH usvojio je Izvještaj o radu ove institucije, te pozdravio izvanredne rezultate koje je prezentirao direktor Fuad Čibukčić.

Fond za zaštitu okoliša FBiH, naime, drugu godinu zaredom ostvario je rekordne pozitivne rezultate, a u 2018. zabilježen je značajan napredak u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi Fonda u 2018. ukupno su veći za 5,26 posto ili 1,7 miliona KM. A u odnosu na 2017., rekordnu godinu od osnivanja Fonda, prihodi su povećani za 4,93 posto, prenosi Akta.

Najveći rast ostvaren je u prikupljanju naknada za zagađivače zraka za 20,66 posto, te naknada za plastične kese tregerice za 28 posto.

Također, Fond je u 2018. ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.296.000 KM. U isto vrijeme, rashodi su realizirani sa 68 posto u odnosu na plan sa uštedom od 32 posto.

U prošloj godini raspisana su dva javna poziva sa 181 projektom.