Prihodi u FBiH za šest mjeseci 4,3 milijarde KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu FBiH o pokazateljima iz konsolidiranog izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina, finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar – juni 2019. godine.

Ukupni prihodi su u prvom polugodištu iznosili 4,3 milijarde KM, što je za 251 milion KM ili za 6,1 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 45,7 posto.

Istodobno su ukupni rashodi u prvih šest ovogodišnjih mjeseci iznosili 3,6 milijardi KM, te su za 206,7 miliona KM ili za šest posto viši u odnosu na 2018. godinu, a ostvarenje u odnosu na plan je 40,7 posto.

Tekući transferi drugim nivoima vlasti iznosili su 10,9 miliona KM, pojedincima 1.498,5 miliona KM, neprofitnim organizacijama 71,5 miliona KM, javnim poduzećima 71 milion KM, privatnim poduzećima i poduzetnicima 24,7 miliona KM, dok su drugi tekući rashodi bili 17,1 milion KM.