Prihvaćen dodatak Kriznom planu pripravnosti i odgovora na COVID-19

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalna vlada upoznala se s informacijom o realizaciji svog zaključka od 12.3.2020. kojim su Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH zaduženi da, spram promijenjene epidemiološke situacije u svezi s pojavom novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH, revidiraju Krizni plan pripravnosti i odgovora na njegovu pojavu i o tome izvijeste Vladu FBiH.

Prihvaćen je dokument „Upravljanje slučajem COVID-19 i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi – prijenos u zajednici” kao dodatak Kriznom planu pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa.

Ciljevi ovog dokumenta, u izmijenjenoj epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH, kada već imamo prijenos koronavirusa (COVID-19) u zajednici, su odgađanje širenja, usporavanje i suzbijanje prijenosa epidemije, pružanje optimalne zdravstvene skrbi za sve pacijente, naročito s teškom kliničkom slikom i smanjenje utjecaja epidemije na zdravstveni sustav i socijalne službe.

Dokument sadrži strateške prioritete koji se odnose na postupanje sa slučajevima u odnosu na stupanj ozbiljnosti i rizične faktore, epidemiološku situaciju i prioritete u zajednici, put upućivanja pacijenta i prioritete za testiranje pacijenta sa sumnjom na COVID-19 infekciju.

Usvojen je kao dodatak Kriznog plana pripravnosti na sjednici Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, te stručno raspravljen i na razini kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.