Prihvaćen izvještaj o radu ZZJZ TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zavod za javno zdravstvo TK u 2018. godini ispunio je sve svoje programske obaveze. Kao jedna od glavnih karika u sistemu zdravstva učestvovao je u pripremi finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja kroz pripremu i izradu programa zdravstvene zaštite za sve zdravstvene ustanove TK, te imao obavezu da tokom čitave godine prati realizaciju tih programa. S druge strane, Zavod za javno zdravstvo kontrolisao je sistem potrošnje kroz evidenciju bolovanja i potrošnju lijekova. Kada je u pitanju kontrola javnog zdravlja prošlu godinu je karakteriziralo održavanje stabilne zdravstvene situacije, bez izbijanja epidemija uz proaktivno djelovanje na terenu posvećeno povećanju obuhvata imunizacije. Kao jedan od problema prezentiran Vladi TK jeste nedostatak inspekcija u sistemu i oblasti zdravstva.

„Recimo imali smo skoro 700 usluga koje su pružene u ambulanti za antirabičnu zaštitu, a koje su nastale kao posljedica ugriza pasa na području TK, a moram istaknuti da samo jedna imunizacija košta skoro 2,5 hiljade maraka“, izjavila je Maida Mulić, direktorica zavoda za javno zdravstvo TK.

Kada su u pitanju preventivne aktivnosti, prošle godine Zavod je realizovao 11 kampanja sa željom podizanja svijesti stanovništva o prevenciji određenih bolesti, a u potpunosti je na teritorij cijelog kantona proširen projekat zdravstveno ispravne vode. Kao rezultat toga djeca u 60 škola u deset općina imaju zdravstveno ispravnu vodu.

„Proaktivno djelovanje koje se traži od Zavoda za javno zdravstvo je bilo najviše istaknuto u zdravstvenoj zaštiti školske djece i omladine pri čemu su pokrenute aktivnosti skrininga vida i lokomotornog sistema ali i evidentiranja načina na koji naša djeca uče, obzirom da imamo porast i evidentirane poremećaje u ranom rastu i razvoju, što može pomoći razvoju službi u zdravstvu za uspostavu ranih intervencija“, kazala je Mulić.

Izvještaj o radu Zavoda za javno zdravstvo TK za 2018. godinu koju je završio sa suficitom od 275 000 KM prihvatila je Vlada TK.