Prihvaćen nacrt Budžeta TK za 2020. godinu – povećanje za 11,5 miliona KM

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Kako se moglo očekivati, nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu izazvao je danas raspravu među poslanicima u Skupštini TK. Iako usvojen, opozicija smatra da Budžet nije razvojni, nego samo prepisan iz ranijih godina.

”Mi ne vidimo ništa suštinski da će Vlada raditi da promijeni neke stvari unutar Ministarstva obrazovanja da popravi status i položaj prosvjetnih radnika kao što je premijer obećavao u ekspozeu, da će popraviti položaj policajaca, državnih službenika , povećati ulaganje u privredu, ništa od toga nema. Prema tome, ne vidim razlog zašto bismo iskazivali optimizam kada je u pitanju nacrt Budžeta”, kaže Dževad Hadžić, poslanik SDP-a u Skupštini TK.

Najviše sredstava planirano je za institucije obrazovanja i to 185 miliona KM, što je oko 40 posto planiranog Budžeta. Ipak, pozicija ističe da Budžet za narednu godinu ima razvojnu dimenziju.

”Povećana su sredstva koja se odnose na privredu, povećana su sredstva koja se odnose i na status poboljšanja socijalnih kategorija, tu prije svega mislimo na povećanje dječijeg dodatka u odnosu na prethodnu godinu. Ono što želim istaći da je na poziciji mladih došlo do povećanja blizu 450 hiljada u odnosu na prethodnu godinu”, ističe Midhat Čaušević, poslanik SDA u Skupštini TK.

Suad Mustajbašić, ministar finansija TK ističe i da je planirano povećanje na poziciji boračko-invalidske zaštite za 5,7 miliona KM.

”Zatim na poziciji kapitalni izdaci za budžetske korisnike milion KM je povećanje, zatim podrška razvoju kantona imamo povećanje za 470 hiljada, prvi put ulažemo u Direkciju za robne rezerve, da bi obnovili rezerve”, kaže Mustajbašić.

Moglo se također čuti da će biti povećanja i za poljoprivrednike za 400 hiljada KM. Za razvoj, odnosno kapitalne projekte predviđeno je 40 miliona KM, navodi resorni ministar.

”Imamo podršku izgradnji Muzičke škole u Tuzli, Centar za autizam, a ostale pozicije se definišu kasnije kroz programe, na prijedlog Ministarstva, Vlada daje saglasnost. U ovom momentu ne možemo da kažemo, rezervisane su pozicije, koje će kroz program biti razrađene koji će to projekti biti podržani od Vlade kantona”, rekao je ministar Mustajbašić.

Većina u Skupštini također je uputila amandman koji se odnosi i na izdvajanje sredstava za povećanje nataliteta.

”Koji bi bio novina za Tuzlanski kanton, a to je da će se po prvi put u Budžetu TK predvidjeti milion maraka koji imaju svrhu podrške natalitetu na području TK, tačnije za treće i četvrto dijete”, naveo je Midhat Čaušević, poslanik SDA u Skupštini TK.

Budžet će u odnosu na ovu godinu biti povećan za 11,5 miliona KM i iznosi oko 417 miliona. Ono što će uslijediti je javna rasprava nakon čega će se on kao prijedlog biti upućen na razmatranje poslanicima u Skupštini.