Prihvaćen prijedlog odluke o privremenom finansiranju ZZO TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

S obzirom da postoji vjerovatnoća da donošenje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona dokumenata neće biti blagovremeno završno, danas donesenim Zaključkom Vlada TK je prihvatila prijedlog Odluke o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskog kantona za period 01.01. do 31.03.2020.godine.

Privremeno finansiranje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu utvrđeno je u iznosu od 59.365.366 KM na bazi tromjesečnog prosjeka za period I – IX 2019. godine. Radi uvođenja privremenog finansiranja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu, a kako bi se osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obezbijedila kontinuirana i nesmetana zdravstvena zaštita, Vlada je danas naložila Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da postojeće ugovore o pružanju svih nivoa zdravstvene zaštite, ugovore o pružanju farmaceutskih usluga, ugovor o regulisanju pružanja zdravstvenih usluga – sanacije zuba u opštoj anesteziji i ugovore o obezbjeđenju zdravstvene zaštite van Kantona produži do najkasnije 31.03.2020. godine.

Produženje ugovora iz prethodnog stava odnosi se samo na realizaciju programa zdravstvene zaštite koji je obuhvaćen privremenim finansiranjem iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2020. godine.