Prihvaćena Informacija o efektima ulaganja sa pozicije „Podrška razvoju Kantona“

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vlada je danas prihvatila Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu sa Budžetske pozicije „Podrška razvoju Kantona“. Razlog za ovako kasno razmatranje ove informacije je činjenica da je prošlogodišnji javni poziv dosta kasno bio raspisan, te je realizacija projekata privrednih društava trajala i tokom 2019. godine. Informacija pruža  adekvatan  uvid  u  efekte  ostvarene realizacijom programa za 28 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona, a podržanih sredstvima u ukupnom iznosu od 115.324,93 KM iz Budžeta Tuzlanskog kantona u 2018. godini.

Na osnovu podataka u Informaciji može se zaključiti da su realiziranim programima ostvareni značajni rezultati koji su kao krajnji efekat imali novo zapošljavanje, unapređenje poslovanja, uvođenje inovacija u proizvodni proces, edukacija zaposlenih, transfer tehnologije,prilagođavanje radne snage i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada, afirmacija cjeloživotnog učenja i ulaganja u nova znanja i vještine, održivost, rast i razvoj poslovnih subjekata registrovanih na području Tuzlanskog kantona.

Programom „Subvencija malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme i alata“ za 6 korisnika je odobreno ukupno 17.930,00 KM. Implementacijom svojih projekata korisnici su ostvarili ciljeve programa koji se odnose na održivost, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća. Kroz program „Subvencije obrtnicima za nabavku opreme i alata“ za 14 obrtnika je plasirano ukupno 20.000,00 KM, a navedenim programom je ostvaren jedan od ciljeva koji se odnosi na održivost i razvoj obrta. U okviru programa „Subvencije javnim preduzećima“, a na osnovu pristiglih prijava odobrena su sredstva za 3 javna preduzeća u ukupnom iznosu od 20.394,93 KM. Realizacijom programskih aktivnosti ove institucije ostvareni su ciljevi programa koji se odnose na povećanje konkurentnosti, inovativnosti i poticanju transfera znanja i tehnologija. Subvencijom za podršku obrtničkim komorama odobrena  su  sredstva  za Obrtničku komoru TK u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM, čime su pomognute aktivnosti usmjerena na opstanak, razvoj i afirmaciju obrta i obrtničkih komora putem okupljajanja udruženja obrtnika u cilju promocije i jačanja obrtništva i srodnih djelatnosti, obrazovanje i osposobljavanje obrtnika za potrebe obrtništva. Istim iznosom sufinansirani su programi/projekti edukacije za pokretanje biznisa. Realizacijom programskih aktivnosti educirana je grupa od 71 mladih osobe za pokretanje vlastitog biznisa (poljoprivrednog obrta). Programom „Subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/ prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja“ odobrena su sredstava za ukupno 3 korisnika u iznosu od 47.000,00 KM. Programom je zaposleno 15 osoba sa evidencije JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona koji su najprije prošli edukaciju u Institutu za zavarivanje d.o.o. Tuzla.