Prihvaćeno da delegati razmatraju po hitnoj proceduri tri zakonska rješenja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u nastavku sjednice prihvatili su da se po hitnoj proceduri razmatra zakon o demobilisanim borcima, rebalans ovogodišnjeg budžeta FBiH i predložene izmjene i dopune Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2019. godinu.

Također, hitni postupak prihvaćen je i za predložene izmjene i dopune Zakona o električnoj energiji u FBiH, te skraćeni za izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.