Prijedlog Budžeta Grada Tuzla za narednu godinu čak 75 miliona KM

     

Budžet za narednu godinu bit će razvojni i socijalni, poručeno je sa sjednice Kolegija gradonačelnika. Prijedlog Budžeta iznosi 75 miliona maraka, a nakon javne rasprave i današnje sjednice kolegija Prijedlog je upućen gradskim vijećnicima na dalje razmatranje i konačno potvrđivanje.

”Prilično je povisok budžet 75 miliona u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na Nacrt je to povećanje koje je usvojen. Nadam se da će vijećnicima odgovarati imali su primjedbe, bila je i javna rasprava. Primjedbe su uglavnom da budžet treba da bude veći” – naglasio je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

U odnosu na Nacrt Budžeta, prijedlog je veći za 13 miliona maraka, a dio ovih sredstava je od  nerealizovanih projekata koji su ili u procesu javne nabavke ili su tek potpisani ugovori, objašnjavaju iz Službe za budžet i finansije Grada Tuzla.

”Ono što karakteriše budžet za 2020. godinu jeste da on ima razvojnu komponentu. U ukupnom budžetu kapitalni projekti učestvuju sa 27,8 miliona maraka što je dobar procenat u odnosu na ukupan budžet. 36% ukupnog budžeta su dakle kapitalni projekti” – kazala je Suada Isaković, šefica Službe za budžet i finansije Grada Tuzla.

Budžetom su predviđena i sredstva za više od 20 projekata rekonstrukcije, sanacije i izgradnje puteva, dok će i od sedam miliona maraka koliko iznosi novo kreditno zaduženje Grada Tuzla osim izgradnje gradskog groblja, najveći dio biti utrošen također na komunalnu i putnu infrastrukturu.

”Vrijedno je istaći među tim projektima sanaciju transverzale kod BKC-a između sjeverne i južne saobraćajnice, od raskrsnice kod Irca do raskrsnice kod BKC-a. Sljedeći projekat je semaforizacija u Solani kod bolnice i za to imamo projektnu dokumentaciju” – naglasila je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ-a.

Sanacija puteva očekuje se i u ulicama Meše Selimović, bit će rekonstruisan i dio glavne saobraćajnice u Dragodolu. Planirana je i realizacija sanacije ulice Džemala Bijedića. Osim sanacije puteva iz Službe za komunalne poslove izgradnju i poslove MZ-a najavljuju i projekte iz oblasti zaštite okoline.

”Veliki projekat regulacije rijeke Jale u Slavinovićima u dužini od oko 800 metara, vrijednost projekta je 1,6 miliona KM, radovi su u toku. Planiraju se nastaviti naredne godine i za ova sredstva grad očekuje jer je tako i zaključeno u ugovoru između grada i kantona očekuje milion KM iz namjenskih sredstava vodnih naknada” – istakla je Uljić.

Također, Budžetom se predviđa i toplifikacija objekata, pa će tako i Dom penzionera biti toplificiran.

”Planiramo smo i kupovinu obdaništa jer po nalazu inspekcije je malo kvadrata za toliko djece koliko imamo. Propis nalaže veću kvadraturu. To je pozitivno da se kupi ili grade obdanište, najveći pritisak je u istočnom dijelu grada, tu je najviše mladih” – naglasila je Uljić.

S druge strane, osim projekata infrastrukture, proširenja kapaciteta obdaništa, toplifikacije iz gradske uprave žele voditi računa i o kulturi sjećanja. Laži i manipulacije o prošlosti najbolje se mogu odbraniti istinom, poručuje gradonačelnik.

”Radit ćemo Muzej posvećen tragediji na Kapiji, to nam negiraju – dakle negiraju masakr koji je izvršen. Radit ćemo i Bosansku kuću da kažemo sve o bosanskom jeziku, da kažemo sve što su rekli autoriteti o značaju tog jezika i rječnika” – istakla je Uljić.

Za izgradnju Bosanske kuće bit će utrošeno oko 70 hiljada maraka budžetskih sredstava. No, Budžet grada Tuzla nije dostatan da pokrije i zadovolji sve društvene oblasti i potrebe, smatraju iz Službe za budžet i finansije Grada Tuzla. Prijedlog budžeta od 75 miliona maraka sada je upućen gradskim vijećnicima koji će na jednoj od narednih sjednici razmatrati ovaj Nacrt.