Prioriteti VSTV-a: U fokusu bila realizacija preporuka EK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) u 2018. godini zabilježilo je kontinuitet angažmana na osiguranju vladavine zakona i reformi pravosudnog sistema.

Poglavlja 23. “Pravosuđe i ljudska prava” i 24. “Pravda, sloboda i sigurnost”, kao ključne oblasti u pregovorima Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom (EU), već su otvorena i naša zemlja je odmakla u rješavanju važnih pitanja iz tih poglavlja, čak i u odnosu na zemlje koje imaju status kandidata, ocjena je VSTV-a.

Sumirajući za Fenu ključne prioritete u kontekstu evropskih integracija i aktuelne reformske (is)korake ostvarene tokom 2018. godine, iz VSTV-a BiH ističu kako je fokus bio na realizaciji preporuka iz Stručne analize ekspertne misije Evropske komisije (EK) u BiH tzv. “Peer Review” preporuka, “a što je jedan u nizu koraka koji svaka zemlja koja teži zajednici evropskih zemalja mora proći“.

Konkretno, u okviru vlastitih nadležnosti i u skladu s preporukama Evropske komisije, VSTV se u 2018. godini bavio izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH, procesu ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija, unapređenju disciplinskog postupka, finansijskim izvještajima nosilaca pravosudnih funkcija, planovima integriteta, edukacijom i brojnim drugim pitanjima od značaja za rad ove institucije i cjelokupnog pravosudnog sistema.

Prema pregledu prezentiranih aktivnosti, VSTV je krajem juna 2018. Ministarstvu pravde BiH uputio Inicijativu za reviziju Zakona o VSTV-u BiH, kojom su uzete u obzir preporuke iz Peer Review misija, pripremljene na temelju opsežne analize bh. dosadašnje prakse i najbolje evropske prakse.

Ta inicijativa, kako iz Vijeća navode, sadrži izmjene i dopune koje imaju suštinski karakter s ciljem unapređenja rada VSTV-a i pravosuđa uopće, a, između ostalog, broj članova Vijeća je povećan na 20 tako što će sudije kantonalnih i okružnih nivoa imati priliku da sami biraju svoga člana Vijeća, kao i sudije općinskog i osnovnog nivoa, a kada je riječ o okružnim i kantonalnim tužilaštvima bit će birana po dva tužioca za člana Vijeća.

Kako bi se spriječio eventualni neprimjereni uticaj na rad Vijeća, iz jednog kantonalnog, odnosno okružnog tužilaštva, može biti izabran samo jedan član.

Nadalje, predviđeno je osnivanje sudskog i tužilačkog odjela koji bi djelovali u okviru jedinstvenog Vijeća, a u sklopu spomenute inicijative su detaljno razrađeni dužnosti i obaveze predsjednika, potpredsjednika i članova, kao i organizacija Vijeća.

Značajan segment predstavljaju izmjene koje se tiču postupka izbora, imenovanja i ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija kao i odredbe o finansijskim izvještajima.

Imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, kao prva i osnovna nadležnost VSTV-a BiH, također, su u direktnoj vezi za navedenom inicijativnom.

VSTV u vezi s tim smatra da realizacija značajnog broja preporuka iz Peer Review izvještaja za oblast ”Imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija” nije moguća bez sveobuhvatne reforme zakonskog okvira koji reguliše postupak imenovanja.

(RTV Slon/Fena)