Pripreme za proljetnu sjetvu bez poticaja?!

Pripreme za proljetnu sjetvu bez poticaja?!

Objavio: -

Ministri u Vladi TK danas su se bavili i poljoprivrednicima. Naime, poljoprivredni proizvođači iz Tuzlanskog kantona po osnovu rješenja za novčanu podršku sa federalnog nivoa ostvarili su oko 12 miliona i 300 hljada KM, ali od tog iznosa nije im isplaćeno ni 90 posto. Ista stvar je i sa kantonalnim poticajem. Podijeljena su tek rješenja.

„Mi nismo isplatili novčanu podršku za 2015. godinu samo iz razloga što sva rješenja nisu bila kompletirana. Mi ćemo se truditi da u skladu sa punjenjem Budžeta da što prije isplatimo ovaj iznos novčane podrške po izdatim rješenjima poljoprivrednicima“, kazao je Abdulah Zukić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi TK.

Riječ je o oko tri miliona i 71 hiljadu KM poticaja bez kojih poljoprivrednici u TK ulaze u ovogodišnju proljetnu sjetvu. Taj manjak ne zabrinjava ministra, pa optimistično poručuje da ove godine očekuje više zasijanih hektrara u Kantonu za čak 1200 više nego prošle godine, a vodit će se računa i o novim kulturama i novim proizvodnjama i njihovoj stimulaciji u 2016. godini. Ukupan iznos koji je potreban za realizaciju proljetne sjetve je 68,453 miliona KM.

U ova sredstva uračunat je i neisplaćeni poticaj kao i sredstva za sadni i repromaterijal koja tek treba da budu obezbijeđena.