Pripremljen novi priručnik za rad sa djecom sa poteškoćama ”Vidim, shvaćam, vježbam”

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju, Tuzla  Odjel za dokumentaciju i edukativnu inovaciju, defektolozi: Dijana Tadić i Suzana Jokić su pripremili Edukativni materijal ”Vidim, shvaćam, vježbam!”.

Ovaj materijal je nastao iz svakodnevne potrebe za pripremanjem interesantnih i šarenolikih sadržaja, koji će privući učenikovu pažnju a samim tim i održati je.

Materijal je namijenjen djeci predškolskog i školskog uzrasta, djeci s teškoćama i bez teškoća, njihovim roditeljima kao i svima koji se bave odgojno-obrazovnim radom.

Nadamo se da će ovaj priručnik biti od koristi u radu sa djecom.