Privrednicima u TK omogućeni krediti sa stopom od nula posto

     

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava privredne subjekte sa područja Tuzlanskog kantona da je BBI banka objavila Javni poziv za subvencioniranu liniju koja će privrednicima omogućiti da u BBI banci, uz subvenciju Vlade Tuzlanskog kantona, dobiju kreditna sredstva finansiranja po stopi od nula posto.

Linija finansiranja ima za cilj da pruži finansijsku podršku privrednim subjektima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranja trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja).

Pravo učešća imaju:

• Privredni subjekti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koji su u većinskom privatnom vlasništvu, registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH i obrti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH.
• Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu kao i sve dodatne informacije možete preuzeti na linkovima: https://www.bbi.ba/bs/pravna-lica/linija-tuzlanskog-kantona
http://www.bbi.ba/documents/2020/BBI-Tuzlanski-kanton%20javni%20poziv%202020.pdf

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije BBI banke i Tuzlanskog Kantona” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:
BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Tuzla, Prve inžinjerijske brigade br. 6, 75 000 Tuzla, ili putem elektronske pošte: [email protected]

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Tuzla, te pozivom na 035 300 861, 035 300 867 i 035 300 868.