Proizvođači pozdravljaju odluku o odobrenju izvoza jaja za preradu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Informacija o odobrenju izvoza jaja za preradu i proizvoda od jaja još jedan je korak na putu liberalizacije tržišta Evropske unije za jaja iz Bosne i Hercegovine, otvarajući tako put i za proizvode u čiji sastav ulaze jaja proizvedena u BiH.

Iz udruženja Zajednica živinara Republike Srpske Nebojša Rakić pozdravio je ovu odluku kazavši da to potvrđuje da je živinarska proizvodnja u BiH na nivou standarda EU.

– Izvoz jaja za preradu u zemlje EU će ohrabriti naše proizvođače. Drago nam je što će od ove vijesti direktne koristi imati i cijela prehrambena industrija – poručio je.

U okviru podrške nadležnim tjelima BiH i entiteta, USAID/Sweden FARMA II je izvršio pripremu privatnog i javnog sektora kroz simulacije posjeta inspektora EU kod četiri proizvođača jaja, ali i kroz niz teoretskih i praktičnih obuka namijenjenih prije svega proizvođačima, ali i farmerima širom zemlje.

Također, proizvođačima i farmerima je pružena i podrška u okviru grant programa, ali i direktno kroz obuke o uvođenju HACCP-a, sistema analize i kontrole sigurnosti u rukovanju, proizvodnji, distribuciji i deklariranju proizvoda.

No, pred proizvođačima je još mnogo izazova, ali Rakić dodaje da je izvoz konzumnih i rasplodnih jaja očekivati u narednom periodu jer proizvođači već dugo vremena imaju godišnje programe zaštite od salmonele koje verificira nadležno ministarstvo.

– Potrebno je da kontrolu prihvati Komisije Evropske unije, što očekujemo da će riješiti organi vlasti u BiH – dodao je Rakić iz Zajednice živinara RS-a.

BiH najviše izvozi svježa konzumna jaja što čini oko 70 posto vrijednosti izvoza jaja, dok uvozom dominiraju oplođena kokošija jaja s 71 posto od ukupne vrijednosti.