Proizvodnja šumskih sortimenata manja za 16,5 posto

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u BiH u drugom kvartalu iznosila je 997.843 metra kubna i manja je za 16,5 posto u odnosu na isti period prošle godine.

Proizvodnja sortimenata četinarskih vrsta drveća manja je za 19,81 posto, a proizvodnja sortimenata lišćarskih vrsta manja za 12,67 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Proizvodnja trupaca četinara manja je za 18,95 posto, dok proizvodnja trupaca lišćara bilježi pad od 12,54 posto.

Pad proizvodnje bilježi se kod jamskog drveta četinara od 23,6 posto, kod ostalog dugog drveta četinara od 13,23 posto, kod prostornog drveta četinara od 21,47 posto, te kod ostalog dugog drveta lišćara od 51,97 posto i kod ogrevnog drveta lišćara od 12,92 posto.

U drugom kvartalu ove, u odnosu na isti period prošle godine, rast proizvodnje od 13,35 posto bilježi se jedino kod prostornog drveta lišćara.

Kod proizvodnje ostalog grubo obrađenog drveta, ogrevnog drveta četinara i jamskog drveta lišćara riječ je o malim količinama sortimenata čije variranje u proizvedenim količinama nema uticaja na promjene u ukupnoj proizvodnji šumskih sortimenata.

Izvor: (RTV Slon/Biznis Info)