Prolongiran generalni štrajk rudara

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Okončan je pregovarački proces Saveza sindikata radnika rudnika FBiH i JP Elektroprivreda BiH koja je na jučerašnjoj sjednici prihvatila informaciju u vezi sa Granskim kolektivnim ugovorom u oblasti rudarstva, koja sadrži prijedlog izmjene satnice sa 2,5 na 2,7 KM. To je u završnici pregovaračkog procesa bio i ključni zahtjev reprezentativnih sindikata u oblasti rudarstva. Pogledajmo izjave predstavnka sindikata.

„Od danas očekujemo da se najkasnije krajem naredne sedmice pristupi parafiranju tog usaglašenog teksta Kolektivnog ugovora koji će se u rudnicima Federacije priomjenjivati od 1. marta primjenjivati od marta 2020. u naredna 24 mjeseca, a najakansije do 15. februara očekujemo i zvanično potpisivanje kolektivnog ugovora“, izjavio je Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika FBiH.  

Zuhdija Tokić, predsjednik sindikalne organizacije Rudnika Kreka kazao je da su rudari relativno zadovoljni postignutim dogovorom.

„Mi smo imali i zahtjeva koji su išli i ka povećanju plaćanja noćnog rada, rada za vrijeme praznika i još zahtjeva u nematerijalnom smislu koji bi puno značili. Međutim, znate kakvi su pregovori, kompromis je postignut i ovo povećanje je praktično usklađivanje sa rastom prosječne plate u Federaciji koja je u to vrijeme kada smo potpisali aktuelni kolektivni ugovor bila i veća od ovih osam posto, ali rudari su zadovoljni i ovim povećanjem jer postignut je pozitivan pomak“, kazao je Tokić.

Uprava Elektroprivreda BiH usvojila i zaključak da se sredstva za povećanje satnice trebaju obezbjediti iz efekata reorganizacije rudnika, a nikako iz povećanja cijene uglja prema JP Elektroprivreda BiH.

Nakon postignutog dogovora Sindikat je prolongirao odluku o najavi generalnog štrajka koji je bio zakazan za 27. januar.