Promocija dokumenata za podršku posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je za ponedjeljak promovisanje Priručnika o načinu ostvarivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, Vodiča za ostvarivanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata i Uputstva za podnositelje zahtjeva za priznavanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je Priručnik, Vodič i Uputstvo pripremilo u suradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije, a u  okviru podrške posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata.

Izdanja su, prvenstveno, namijenjena osobama koje kroz svoj svakodnevni angažman dolaze u kontakt s posebnom kategorijom civilnih žrtava rata, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom žrtava seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu, kao i samim žrtvama koje podnose zahtjev za ostvarivanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.