Protest rudara danas pred Vladom FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Zbog alarmantnog stanja u RMU Breza i RMU Zenica članovi sindikata iz sedam rudnika danas će se od 10:00 sati okupiti pred zgradom Vlade FBiH. Ukoliko ih ne primi premijer i situacija ostane ista rudari Zenice i Breze stupit će u generalni štrajk.

Naime, račun RMU Zenica i RMU Breza blokiran je zbog neizmirenih poreza i doprinosa, a rudari RMU Zenica odbijaju sići u jamu zbog neisplaćenog toplog obroka. Na jučerašnjem sastanku predstavnika Vlade Federacije BiH, Porezne uprave FBiH, Elektroprivrede BiH i menadžmenta ovih rudnika zaključeno je da se rudnik Breza kreditno zaduži kako bi izmirio svoje obaveze. No, kada je riječ o RMU Zenica ministar je najavio reorganizaciju, a ovaj rudnik trenutno nema način da se kreditno zaduži i plati dugove.