Prva Sedmica podizanja svijesti o prevarama u BiH okupila preko 400 učesnika

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Međunarodna sedmica podizanja svijesti o prevarama  održala se u periodu od 18. do 22. novembra po prvi put u BiH sa ciljem podizanja svijesti o važnosti borbe protiv finansijskog kriminala, prevare i korupcije.

U toku pet dana trajanja ove inicijative održane su dvije konferencije, dva događaja i jedan webinar, te u svim aktivnostima učestvovalo je 58 govornika i predavača, preko 400 učesnika i 600 studenata koji su učestvovali u istraživanju.

Prva dva dana održane su konferencije koje su okupile predavače i eksperte iz regije i svijeta, dok su posljednja 3 dana Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH, obuhvatila raznolike teme: reforma vladavine prava, forenzička istraga, pranje novca, interna revizija, porezne prevare.

Povodom ove inicijative, Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovao je diskusiju sa predstavnicima projekata Evropske unije u oblasti vladavine prava kako bi istakli značaj napretka reformskih procesa u ovoj oblasti.

„Bosna i Hercegovina treba iznaći sistemska rješenja za jačanje vladavine prava, temeljnu vrijednost Evropske unije koju svaka buduća zemlja članica mora u potpunosti poštovati. Današnja diskusija sa projektima Evropske unije je dio naše inicijative da se proces reforme vladavine prava u BiH dodatno osnaži i ubrza. Naši projekti podržavaju ovaj proces i drago nam je da zajedno radimo na jačanju vladavine prava u BiH,“ rekao je Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Tokom diskusije sa predstavnicima pravosuđa, civilnog društva, privatnog sektora i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, istaknute su ključne prepreke u reformskom procesu. Iako se većina učesnika slaže da je potrebno prevazići zastoj provedbe reformi uzrokovan „nedostatkom političke volje“, istaknuta je i kolektivna odgovornost građana koji trebaju zahtijevati promjene.