Prvi put u TK Ministarstvo PUZO subvencionira nabavku kotlova na pelet: Cilj smanjiti zagađenost zraka!

     

U Novu godinu ušli smo sa starim problemima. Zagađenost zraka i dalje je najaktuelnija tema ovih dana. Tuzlanski kanton ima najstariji sistem za praćenje kvaliteta zraka, instaliran još 2003. godine, ali podaci, koje pokazuje na svih pet mjernih stanica su vjerodostojni, kažu u resornom kantonalnom ministarstvu, no razlikuju se od podataka koje nam prezentuju sistemi poput ekoakcije ili aircare-a, a koji su najpopularniji među građanima.

Iako je jučerašnji vjetar uspio raščistiti zrak u Tuzli, on je i dalje zagađen. No i to zagađenje zavisi od mjesta tj. naselja u kojem živite. Primjera radi…jedna od najpopularnijih aplikacija kojom se koriste građani, a mogu je instalirati na svoj mobilini telefon, prenosi podatke sa više lokacija u gradu u kojem živite. Južna saobraćajnica dijeli naselja Stupine i Ši Selo, oba pripadaju istoj mjesnoj zajednici, no u jednom su stambene zgrade, a u drugom porodične kuće. Ipak mještani ova dva naselja ne udišu isti zrak.

Prošle sedmice u Sarajevu proglašeno je stanje pripravnosti zbog zagađenosti zraka, a u Tuzli, kako kažu nadležni, situacija je na zadovoljavajućem nivou. Na zadovoljavajućem nivou ako se poredi trenutna, sa situacijom prije tri godine, kada je resorno ministarstvo proglasilo epizodu pripravnosti na području Grada Tuzla zbog zagađenosti zraka.

“Trenutno nemamo potrebu za takvim nečim u Tuzli. Svih ovih dana one vrijednosti koje objavljujemo na našoj web stranici su u zelenoj boji. Jedino imamo problema u Živinicama kao i uvijek od svih mjernih mjesta gdje mi mjerimo kvalitet zraka, uvijek su nam najlošija mjerenja u Živinicama” – rekao je Goran Mišić, pomoćnik ministra za zaštitu okolice i prirode TK.

Živinice su ocijenjene kao najzagađeniji grad na području Tuzlanskog kantona, a ovakva situacija prepisuje se nedostatku daljinskog i centralnog grijanja, kao i velikom broju individualnih ložišta. Individualna ložišta ocijenjena su kao najveći zagađivači, a u prilog tome ide činjenica da Termoelektrana Tuzla, ali i velika frekvencija vozila postoje i u ljetnom periodu, kada je zagađenost zraka na minimalnom nivou.


“Možemo reći da su najveći uzroci zagađenosti ta individualna ložišta, za ovaj dodatni teret tokom zime, pa imamo situacije da imamo povremena proglašenja pojedinih epizoda, pa smo mi ove godine odlučili da se fokusiramo na fizičke osobe, odnosno građane” – kazao je Mišić.

Po prvi put resorno kantonalno ministarstvo uvest će subvencije za građane, u smislu prelaska individualnih ložišta sa uglja na obnovljive izvore energije, odnosno pelet. Ove godine Ministarstvo će raspisati Javni konkurs za građane kojima će do 50% subvencionirati nabavku takvih kotlova.


“Mi smo planirali ove godine izdvojiti obzirom da je ovo pilot projekat 500 hiljada maraka za projekte zamjene kotlova na ugalj i kotlova na biomasu” – istakao je Mišić.

Najmanje dva miliona godišnje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona izdvaja za mjere energetske efikasnosti na javnim objektima. Te mjere odnose se prije svega na priključak školskih objekata na sistem daljinskog grijanja, gdje je to moguće, a gdje nije radi se na zamjeni prozora i fasade, kako bi se smanjio utrošak uglja i na taj način smanjilo zagađenje zraka.