PUFBiH u proteklom periodu izvršila oko 23 hiljade kontrola i otkrila više od sedam hiljada neprijavljenih radnika

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su u toku inspekcijskih nadzora koji su provedeni 28.12.2019. godine u Federaciji BiH izvršili 260 kontrola.
Kontrole su izvršene na području: Starog Grada, Centra, Novog Sarajeva, Novog Grada, Ilidže, Trnova, Vogošće, Mostara, Tuzle, Živinica, Travnika, Bihaća, Zenice, Gračanice,Orašja,Cazina,Srebrenika,Banovića,Zavidovića, Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Jajca, Drvara, Bosanske Krupe, Gradačca, Visokog, Goražda, Čapljine, Čitluka, Jablanice, Konjica, Gruda, Širokog Brijega, Ljubuškog, Posušja, Tomislavgrada, Livna, Kaknja, Maglaja, Doboj Juga, Bosanskog Grahova, Tešnja i Žepča.

U toku izvršenih kontrola inspektori Porezne uprave Federacije BiH otkrili su 73 neprijavljena radnika, 64 obveznika koji nisu evidentirali promet, 12 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 23 objekata u kojima se djelatnost obavljala bez odobrenja nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnih organa, nepostojanje fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćen je 41 objekt, a u 128 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno  izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 300.600,00 KM.

Podsjećamo, da je u proteklom periodu Porezna uprava Federacije BiH izvršila 22.984 brze kontrole u kojima je otkriven 7.081 radnik sa nerješenim radno-pravnim statusom (rad na crno), te je utvrđeno da je 2.468 objekata radilo bez odobrenja za rad, 1.827 objekata bez fiskalnog uređaja, a 6.556 subjekata nije izdavalo račune. Zbog utvrđenih nepravilnosti inspektori Porezne uprave su zapečatili 4.278 poslovnih objekata, koji nisu otvoreni sve dok poslodavci zatečene radnike koji su radili na crno nisu prijavili u Jedinstveni sistem koji se nalazi u Poreznoj upravi, a u 12.825 inspekcijskih nadzora izdati su prekršajni nalozi sa izrečenim novčanim sankcijama, u iznosu 31.412.022,00 KM.

Spisak svih provedenih akcija po općinama možete vidjeti klikom na link: http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/AKCIJE%20IZVRSENE%20PO%20OPCINAMA.pdf .

Porezna uprava će nastaviti provoditi aktivnosti na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije i u vrijeme novogodišnjih praznika.

Pozivaju se porezni obveznici kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakonske odredbe. Ukoliko se u budućim kontrolama kod ovih poreznih obveznika ponovo utvrde nepravilnosti, bit će im izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u periodu od 6 mjeseci.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obaveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Pozivamo porezne obveznike da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.

Porezna uprava će na sve načine pomagati porezne obveznike koji pokazuju da žele da izvršavaju svoje porezne obaveze i pokazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje. Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Porezna uprava poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona prijave Poreznoj upravi. Vašim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac. Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu.

Porezna uprava poziva sve računovođe i revizore da prijave sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljaju aktivnosti. Vaša dužnost i odgovornost je da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke, da zaštitite sebe i profesuju koju obavljate. Budite saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

Porezna uprava naglašava da su države koje nemaju uređen porezni sistem na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država.

Napravimo sinergiju i učinimo svi korak da naša domovina zauzme što bolje mjesto na tabelama uređenih država. Porezna uprava je spremna i odlučna, a jeste li vi?

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

  • e-maila: [email protected] i [email protected],
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333, i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.