Putem broja 121 civilna zaštita zaprima prijave o korona virusu

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalni štab civilne zaštite između ostalih donio je Naredbu kojom zadužuje kantonalne uprave civilne zaštite da obezbijede neprekidno funkcionisanje kantonalnih operativnih centara CZ koji će putem broja 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti korona virus (prijava novih slučajeva, narušavanje samoizolacije ili drugih naredbi koje se odnose na ponašanje stanovništva u novonastaloj situaciji).