PZP: Prilikom glasanja o Budžetu bili smo suzdržani jer ni jedan amandman u toku rasprave nije usvojen

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

 

Klub Platfome za progres bio je suzdržan prilikom glasanja o gradskom budžetu na trećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla iz razloga što niti jedan amandman, kao i prijedlozi koji su išli u okviru javne rasprave, nisu usvojeni. Radi se o amandmanima i prijedlozima koji su bili glas građana, o kojima smo detaljno i predano radili no njihova vrijednost nije prepoznata u Vijeću.

Kao Klub vijećnika koji se ističe kao najaktivniji u radu Vijeća, želimo vjerovati da se o prijedlozima razmatra na osnovu konstruktivnosti i dobrobiti zajednice, a ne prema stranci iz koje se isti predlažu. Naši prijedlozi za izmjenu gradskog budžeta su se odnosili na veća izdvajanja za sanaciju posljedica Korona virusa, poticajima za mlade u smislu zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja mladih, čitaonici za studente, namjensko trošenje naknade od Termoelektrane za projekte toplifikacije…

Osim o budžetu Grada Tuzla, sjednica Vijeća je obuhvatala više od 14 tačaka i trajala je skoro 10 sati. Klub vijećnika Platforme za progres podnio je, uz navedene prijedloge za izmjenu budžeta, šest inicijativa i pet vijećnićkih pitanja. Aktivnosti vijećnica će ići u smjeru da, iako su manjina u Vijeću, mogu i imaju obavezu raditi velike stvari za građane i stoga javnost i na ovaj način pozivamo da prate rad svih vijećnika. Aktivan angažman građana u donošenju odluka za naš grad omogućava se i kroz live prenose sjednica, a sve s ciljem da bi se rad Vijeća učinio transparentnim. Opozicija je dala ukupno 62 amandmana na budžet, a usvojen je svega jedan amandman. Pored amandmana u okviru javne rasprave Platforma za progres je dala više od 15 prijedloga koji su u globalu bili zanemareni, iako dolaze od samih građana.

Kao građanska opcija, Platforma za progres je ponosna na činjenicu da su vijećnice slobodne iznositi lične stavove i prema istima glasati bez bilo kakvih direktiva nadređenih. To rad Platforme za progres čini strankom građana, transparentnog rada i konstuktivnih ideja za dobrobit Tuzle.