Radionica za ponuđače: Proces javnih nabavki, priprema ponuda, korespondencija sa ugovornim organima i žalbe, s osvrtom na E-nabavke

     

Cilj radionica i seminara o Javnim nabavkama je povećanje vaše efikasnosti poslovanja. Možete naučiti kako da najbolje pripremite ponude i eliminišete favoriziranje određenih ponuđača u vašu korist. Radionica obuhvata sve faze postupka javnih nabavki od preuzimanja tenderske dokumentacije, korespondenciju sa predstavnicima ugovornih organa, kvalitetnu pripremu ponuda, učestvovanje u sistemu E-aukcija, uvid u ponude, ulaganje žalbi i tužbi. Također naučit ćete kako da kvalitetno učestvujete u postupcima elektronskih nabavki (e-nabavke) koje se ove godine uvode u sistem javnih nabavki kao obaveza, a sve u cilju maksimiziranja profita.

Trening vode mr. sc. Destan Hodžić i dr. sc. Muhamed Mujakić, pravni eksperti iz oblasti javnih nabavki i upravnog prava koji svoja dokazana praktična iskustva stavljaju vama na raspolaganje kroz interaktivan rad u maloj grupi do 22 učesnika. Fokusirani smo na prenos praktičnog znanja i iskustva, a kroz ovaj trening imat ćete mogućnost postavljati konkretna pitanja i predstavljati slučajeve iz vaše prakse.

U toku radionice učesnici će sa trenerima proći sve korake u procesu pripreme i slanja ponude, toka postupka kao i procesa žalbi i tužbi. Radionica je koncipirana na način da praktičan rad čini 75 % sadržaja uključujući primjere korištenja portala za javne nabavke www.ejn.gov.ba .

Nakon završetka radionice učesnici će dobiti set dokumentacije i urneke koje mogu prilagoditi i koristiti u svom daljnjem radu.

Od iskusnih trenera saznajte dodatne praktične savjete koji vam mogu pomoći u budućem radu.

Učesnici će nakon radionice imati priliku i da dodatno angažuju CPE tim trenera kao konsultante za svoje buduće potrebe pripreme tenderske dokumentacije.

TEME RADIONICE

 • Kako sačiniti ponudu
 • Kako kvalitetno pripremiti tendersku dokumentacije bazirajući se na otvoreni, konkurentski, pregovarački postupak i Konkurs za izradu idejnog rješenja
 • Kako efikasno korespondirati sa Ugovornim organima
 • Mogućnost praćenja realizacije Ugovora
 • Kvalitetno učestvovanje u sistemu E-aukcije
 • Priprema, slanje, povlačenje i ispravka elektronskih ponuda
 • Kako sačiniti žalbu i uputiti Upit na TD
 • Žalba u postupcima koji su podijeljeni u lotove
 • Evaluacija ponuda
 • Kako steći proaktivnost u postupku direktnog sporazuma i mogućnost ulaganje žalbi
 • Kvalitetno sačinjavanje svih podnesaka (Zapisnika, Odluka, Obavještenja)
 • Kvalitetna priprema Ugovora za robe, usluge i radove
 • Naknada troškova u postupku nabavke
 • Bankarska garancija i blanko mjenica
 • Novčani instrumenti obezbjeđenja
 • Kako steći proaktivnost u postupcima iz oblasti Aneks II dio B i Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
 • Kako prepoznati i efikasno postupiti kod: preferiranja ponuđača, džentlmenskih sporazuma (koluzije)

Zakoni koji su pokriveni treningom

 • Zakon o javnim nabavkama u BiH, Uputstva, pravilnici, odluke
 • Posebe Uzanse o građenju
 • Zakon o osiguranju
 • Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo
 • Zakon o obligacionim odnosima FBiH
 • Zakon o upravnom postupku BiH

Networking

Iskoristite priliku za networking sa liderima i kolegama iz industrije.

Certifikat

Po završetku radionice učesnici dobijaju CPE certifikat.

CPE predavači

sc. Destan Hodžić

Rođen u Sjenici, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2007. godine, a Pravosudni ispit je položio 2011. godine pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Magistrirao je na Katedri građanskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2019. godine.

Ekspert je iz oblasti javnih nabavki, sa velikim iskustvom u praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama u BiH i drugih propisa koji se primjenjuju u postupcima javnih nabavki. Posljednjih dvanaest godina aktivno učestvuje u edukaciji predstavnika ponuđača i ugovornih organa. Od 2007. godine sarađuje sa Pravnim institutom u Bosni i Hercegovini (Law institute), u kojem je 2011. godine imenovan za eksperta iz oblasti javnih nabavki. Paralelno je obavljao poslove u svojstvu praktičara iz oblasti javnih nabavki u BHMAC-u /Stručna služba Ministrarstva civilnih poslova u BiH, te je i aktivno učestvovao u međunarodnim IPA projektima u kreiranju tendera po proceduri Prag 2011/2012. Zastupao je brojne firme iz realnog sektrora u postupku pripreme ponuda i ulaganja žalbi. U 2016. godini je imenovan za eksperta iz oblasti javnih nabavki pri Agenciji za državnu službu FBiH.

Zaposlen je u Općini Centar Sarajevo na poslovima javnih nabavki. Također je certificirani voditelj upravnog postupka i supervizor za nadzor pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

sc. Muhamed Mujakić

Certificirani trener za više stručnih oblasti iz prava sa višegodišnjim iskustvom u stručnoj edukaciji državnih službenika i zaposlenika. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u državnim institucijama koje uključuje Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ured registrara Suda Bosne i Hercegovine i dr. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao pravne nauke iz oblasti javnog prava. Ima položen javni/stručni i pravosudni ispit pri Ministarstvu pravde BiH. Certificirani je predavač/trener Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i Agencije za državnu službu Federacije BiH za više oblasti. Pohađao je niz obuka u zemlji i inostranstvu, te bio na više studijskih boravaka u inostranstvu. Autor je više publikacija i stručnih radova. Član je nekoliko strukovnih asocijacija. Bio je sudija porotnik Vrhovnog suda FBiH, a arbitar je pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Više informacija o prijavama pronađite OVDJE.