Radnici fabrike „Fortuna“ traže smjenu stečajnog upravnika

Radnici fabrike „Fortuna“ traže smjenu stečajnog upravnika

Objavio: -
Foto: Arhiva

Skupština povjerilaca fabrike „Fortuna“ iz Gračanice održana je danas. Skupštini je prisustvovao veliki broj radnika „Fortune“, a radnici su između ostalog tražili smjenu dosadašnjeg stečajnog upravnika, Mehmeda Krainovića.

Radnici fabrike „Fortuna“ iz Gračanice danas su jasno i glasno iznijeli svoj zahtjev: „Fortuna“ bez obzira na stečaj treba početi da radi. Njihov stav je da svi radnici treba da rade, jer kako kažu, imaju dovoljno mašina i opreme koja bi zaposlenim držala svih hiljadu radnika, a ujedno imaju i kupca. Na takav način mogli bi privređivati, a ne sjediti i čekati da se donese novi Zakon o stečaju.

„ I sad bi sud treba da obustavi sve radnje osim, da dođe do reorganizacije, te da fabrika krene ponovno sa radom, kao i da isplati radnicima njihovih zaostalih osam plata, međutim sud se ne pridržava toga, pa kako ćemo tražiti od drugih kad naši sudovi ne poštuju Ustavni sud FBiH, koji nije ni jednu firmu reorganizovao, a u Zakonu o stečaju stoji da se prvo mora izdvojiti zdravi dio i da se pokrene fabrika, pa tek onda ako ne može da ide u likvidaciju. Mi smo sigurni da se ovdje može ići u reorganizaciju jer imamo kupca, obučene radnike, opremu. Pa šta to onda još fali? No međutim, taj čovjek ne zan to uraditi a ima podršku suda.“ – kazao je Enes Tanović iz Sindikata solidarnosti.

Gubici koji su napravljeni u fabrici „Fortuna“  su ogromni, a radnici smatraju da je država ključni krivac za stanje u kojem se danas nalaze i oni i njihova fabrika.

„Slobodno i pošteno mogu da kažem da je ključni krivac država. Agencija za privatizaciju je priznavala firme koje nisu ispunile uslove da budu privatizovane i stavila na teret tome.“ – istakao je Sead Delić, radnik Fortune.

Ovo su samo neki od problema sa kojima se susreću radnici Fortune. Nijednom od njih 1000 od 1998 do 2015. godine nije uplaćen radni staž, što je jedan od razloka zbog kojeg traže smjenu stečajnog uprtavnika, jer kažu da se nije uspio izboriti ni za jedno od njihovih prava. No, i pored tog, njihov zahtjev danas nije realizovan, jer je Skupština povjerilaca fabrike „Fortuna“ prekinuta prije nego što su sudiji uspjeli i iznijeti svoj zahtjev.